Druga večer trodnevnice na Buni

Misa i predstavljanje knjige Kristove poruke sedmerim Crkvama

Buna, 8. veljače 2017.

Drugu večer trodnevnice za blagdan bl. Alojzija Stepinca posjetio nas je biskup iz Mostara, član Mješovite komisije koja proučava ulogu kardinala Stepinca u ratnom i poratnom vremenu Drugoga svjetskog rata. Svečanu sv. Misu predslavio je biskup u suslavlju s generalnim vikarom don Željkom Majićem, župnikom don Nikolom, kapelanom don Damirom i don Davorom Berezovskim dok je don Marin Skender ispovijedao vjerni puk. Pod Misom je pjevao dječji zbor „Put ljubavi“, a okupilo se i mnoštvo ministranata, koje je predvodio bogoslov Josip Radoš, koji se nalazi u Bogosloviji u Zagrebu. Biskup je u propovijedi istaknuo lik blaženoga Alojzija naspram zaručnici Mariji govoreći o pismima koje su jedno drugome pisali potičući vjernike kako treba i pismeno i usmeno stajati iza riječi i iza Riječi koja je tijelom postala.

Nakon euharistijskoga slavlja prešli smo u dvoranu bl. Alojzija, gdje je predstavljenja 14. knjiga duhovnih vježbi biskupa Ratka Kristove poruke sedmerim Crkvama,Cnak, Mostar, 2016. Prigodnu riječ uputio je župnik dok je predstavljač knjige bio don Davor. Amfiteatar popunjen do posljednjega mjesta, nadodali još stolica i otvorili pregradni zid kako bi sav puk mogao sudjelovati. Osoba 122.

Uvodničar je govorio o pisanom djelu duhovnoga pisca i biskupa koji je napisao preko 30 duhovnih knjiga. Od Biskupovih 40 knjiga, do sada objavljenih, gotovo se trećina odnosi na duhovne vježbe. Naime s knjigom koja je predstavljamo - Kristove poruke sedmerim Crkvama u izdanju Crkve na kamenu – Biskup je broj sedam, koji je znak punine, uduplao. - Sv. Ivan u Otkrivenju često koristi broj 7. Upotrebljava ga više od 50 puta. Na primjer: 7 Crkava, 7 anđela, 7 duhova, 7 svijećnjaka, 7 zvijezda, 7 ognjenih zubalja, 7 pečata, 7 rogova, 7 glava, 7 očiju, 7 čaša, 7 brjegova, 7 kraljeva, 7 zala, 7 gromova, 7 trubalja, 7 kruna itd. Tumači su uvijek govorili da broj 7 naznačuje puninu, cjelovitost, savršen broj. Ako je 7 znak punine onda je biskup u duhovnom vježbanju uduplao svoju duhovnu puninu što bi i nama vjernicima, uz manji opseg posla od biskupova, dobro došlo.

Ako je izdao 14 knjiga duhovnih vježbi, onda možemo zamisliti koliko je samih duhovnih vježbi ili duhovnih obnova održao.

Ako je Biskup izdao četrnaest knjiga duhovnih vježbi i uživo održao toliko duhovnih obnova, razmatranja i nagovora, onda je to jasan pokazatelj koliko drži do duhovnoga života uopće!

Od svih 14 biskupovih knjiga samo jedna je „proročkoga“ sadržaja i ujedno je jedna i jedina knjiga apokaliptičkoga stila i proročkoga sadržaja u Novome Zavjetu. Knjiga ima dvadeset i dva poglavlja, a Biskup je o prva tri poglavlja sastavio 130 stranica, o svakom poglavlju četrdesetak stranica. U njima se govori o Pismima i Porukama Sedmerim Crkvama u Maloj Aziji. Zapravo sva je Apokalipsa napisana tim Sedmerim Crkvama, koje brojčano predstavljaju puninu kršćanstva. Radi se o sedam izabranih gradova koji su ujedno prvotne apostolske biskupije ili dijeceze. A to su: Efez, što znači poželjan, Smirna = pomast-mirha, Pergam = gradina, Tijatira = požrtvovnost, Sard = nov, Filadelfija = bratoljublje i Laodiceja = pravedna odluka naroda. Otkrivenje spominje sedam takvih Crkava ili biskupija. To su sve gradovi ili velika naselja u današnjoj Turskoj, bilo na istom mjestu kao nekada, bilo udaljeno više kilometara od historijskih gradova, bilo da ih uopće više nema.

O knjizi i njezinu sadržaju govorio je biskupov nasljednik na dogmatskoj katedri našega TKIM-a, mr. don Davor Berezovski, čije izlaganje možete vidjeti na ovom linku.

Zahvaljujemo Biskupu što nas je ponovno duhovno osvježio i čestitamo mu ovu četrnaestu knjigu duhovnih vježbi te zahvaljujemo na svim knjigama po kojima je mnoge vjernike duhovno osvježio, potaknuo i obogatio da mogu svjesnije i dublje živjeti svoj vjernički i ljudski život.

Go back