Statistika u župi prema župnim maticama za 2016. godinu

Matica krštenih: 33 (muških 14; ženskih 19); 7 više nego 2015.
• Matica umrlih: 24 (muških 12; ženskih 12); jedno manje nego 2015.
• Matica krizmanih: 45 (muških 25; ženskih 20); 7 više nego 2015.
• Prvopričesnika: 35 (muških 20; ženskih 15); troje više nego 2015.
• Matica vjenčanih: 18 parova; šest više nego 2015.
• Djece na župnom vjeronauku: 270;
• Hrvatskih katoličkih obitelji u župi o blagoslovu kuća za Božić prošle god.: 730 obitelji, 17 obitelji više nego prijašnje godine.
• Vjernika u župi koje obilazimo o blagoslovu: 2592; 33 više u župnoj zajednici;
• Starih i bolesnih koje obilazimo o Božiću, Uskrsu i Velikoj Gospi: 40-ak;
• Župa prima 115 primjeraka CnaKa i drugih crkvenih tiskovina;
• Župa ima 11 grobalja;
• ispod 50 % vjernika izvršilo je 5. crkvenu zapovijed; odnosno doprinijelo materijalnom uzdržavanju Crkve.
• U župi se slave tri sv. Mise nedjeljom, a posljednje nedjelje u mjesecu je sveta Misa u Blagaju. Pod Misama pjevaju naši župni zborovi;
• Župa ima više raznih zborova i skupina: Zbor mladih Mir; Dječji zbor Put ljubavi, Tamburaše, HKM, Ministrantski zbor, Udruga žena Veronika, te ponekad i druge skupine prema potrebi.

Go back