Statistika u župi prema župnim maticama za 2018. godinu

• Matica krštenih: 21 (muških 13; ženskih 8); 14 manje nego 2017.
• Matica umrlih: 18 (muških 9; ženskih 9); isto kao 2017.
• Matica krizmanih: 25 (muških 12; ženskih 13); 3 više nego 2017.
• Prvopričesnika: 33 (muških 22; ženskih 11); 6 više nego 2017.
• Matica vjenčanih: 13 parova; 7 manje nego 2017.
• Djece na župnom vjeronauku: 270;
• Popis obitelji i vjernika objavit ćemo nakon blagoslova obitelji;
• Starih i bolesnih koje obilazimo o Božiću, Uskrsu i Velikoj Gospi: 60;
• Župa prima 115 primjeraka CnaK-a i drugih crkvenih tiskovina;
• Župa ima 11 grobalja;
• U župi se slave tri sv. Mise nedjeljom, a posljednje nedjelje u mjesecu je sveta Misa u Blagaju, osim ako nije drugačije određeno. Pod Misama pjevaju naši župni zborovi;
• Župa ima više raznih zborova i skupina: Zbor mladih Mir, Dječji zbor Put ljubavi, Tamburaše, HKM, Ministrantski zbor, Udrugu žena Sveta Veronika, te ponekad i druge skupine prema potrebi.

Go back