Župne obavijesti od 3.7. do 30.7. 2017.

Za župni list (KM): Vinko Kovačević 20, Dragan Dragić 10, Nada Mandartić 10.P

Kruh sv. Ante (KM): Luca Nikolić 20.

Za vitraje (KM): Anton Šakota 100.

Za crkvu (KM): Zoran Lukanović 100, Nada Madarić 100.

Za kapelu u Ortiješu (KM): Pavo Džalto 30, Anto Kvesić 20.

Mise po grobljima:
2. 7. Kamena-misa u groblju u 11

Mise u oratoriju, ako bude lijepo vrijeme, slavit će se od nedjelje, 25. lipnja 2017. do kraja mjeseca kolovoza i to po ljetnom rasporedu: Rana u 8 sati i Pučka u 9,30 sati Pučka je zbog vrućina prebačena s 11 na 9,30 sati.

Sv. Toma na Bijelome Brijegu U ponedjeljak, 3. 7. 2017. mostarska župa sv. Tome slavi svoga nebeskoga zaštitnika, sv. Tomu apostola. Svečana misa je u 18 h, a rana misa je u 8 h. Za ovu svetkovinu pripremat će se trodnevnicom koja će biti u četvrtak, petak i subotu.

Ženidbeni navještaji Sakrament sv. ženidbe žele sklopiti:
- Josip Jurić,
sin Ivin i Mare r. Mandurić iz naše župe i Matea Biličić, kći Miškova i Željane r. Dobraš iz župe Barilovićki Leskovac. Njihovo vjenčanje predviđeno je na Buni, 15. 7. o. g. u 17 sati.

- Andrej Marić, sin Ilijin i Ane r. Oštrić iz župe sv. Petra i Pavla Mostaru i Marija Rajič, kći Ivanova i Bosiljke r. Krešo. Njihovo vjenčanje predviđeno je na Buni, 15. 7. o. g. u 18 sati.

- Dario Knezović, sin Antin i Mire r. Brkić iz naše župe i Ana Boban iz župe sv. Petra i Pavla u Mostaru. Njihovo vjenčanje predviđeno je 15. 7. o. g. u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru.

- Ivica Jukić, sin Antin i Štefice r. Palavra iz Posušja i Ivana Glavina, kći Ivanova i Mare r. Buntić. Njihovo vjenčanje predviđeno je u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 22. 7. o. g.
Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured.

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 3. srpnja, sv. Toma
7,30 - Nedjeljka Perić za pok. supruga ANĐELKA, sina MLADENA, rod. VIDU i LUCU, brata NIKOLU i rođaka PERU

Utorak, 4. srpnja
18 - Bosiljka Petrović za pok. rod. JURU i KATU i tetku JANJU Raič

Srijeda, 5. srpnja, sv. Ćiril i Metoda
18 - Ob. za pok. NIKOLU Pandžića

Četvrtak, 6. srpnja
18 - Mario Kukrić za pok. oca MLADENA

Petak, 7. srpnja, Prvi Petak
17,30 - Sv. ispovijed
18 - Mara Ivanko za pok. djeda JOZU i baku KATU

Subota, 8. srpnja
7,30 - Mladen Arelić s ob. za pok. oca PERU, majku IVKU, brata SLAVKA i sve pok. iz ob. Arelić

Nedjelja, 9. srpnja, 14. ned. kroz god.
8 - Rana Misa
9,30 - Misa za narod

Ponedjeljak, 10. srpnja
18 - Ob. Perić za pok. MILENKA Perića

Utorak, 11. srpnja, sv. Benedikt
7,30 - Ljubica Šaravanja za sve svoje pokojne

Srijeda, 12. srpnja
18 - Dragan Dragić za pok. oca MIHOVILA i brata IVANA

Četvrtak, 13. srpnja
7,30 - Ob. Vidović za pok ZORANA (m.) Vidovića i sve ost pok. iz obitelji

Petak, 14. srpnja
18 - Edita Vlajić za sve pokojne iz obitelji

Subota, 15. srpnja, sv. Bonaventura
17 - Vjenčanje: Josip Jurić i Matea Biličić
18 - Vjenčanje: Andrej Marić i Marija Rajič

Nedjelja, 16. srpnja, 15. ned. kroz god.
8 - Rana Misa
9,30 - Misa za narod

Ponedjeljak, 17. srpnja
18 - Kći za pok. oca LUKU Mršića i svekra STIPU Spajića

Utorak, 18. srpnja
7,30 - Ivan Jurković s ob. za pok. SLAVKU (ž.) i RAFAELA (m.) i sve pok. iz ob. Jurković

Srijeda, 19. srpnja
18 - Irena Bošković za pok. oca BRANKA, svekra LUKU i ost. pokojne

Četvrtak, 20. srpnja, sv. Ilija
7,30 - Ruža i Nikica Blažević za pok. sina ILIJU, rod. ILIJU, MILKU i LUCU te sve pok. iz ob. Blažević i Petric

Petak, 21. srpnja
18 - Frano Zlomislić za pok. RUŽU i BLAGU (m.) Banovića

Subota, 22. srpnja, sv. Marija Magdalena
18 - Kći Janja i zet Drago za pok. NIKOLU i DANICU Rajić

Nedjelja, 23. srpnja, 16. ned. kroz god.
8 - Rana Misa
9,30 - Misa za narod

Ponedjeljak, 24. srpnja
18 - Dinka Lukić za pok. oca SILVESTRA i sve pok. iz ob. Petrović i Lukić

Utorak, 25. srpnja, sv. Jakov
18 - Obitelj za pok. ANĐU Stanić (1. god.)

Srijeda, 26. srpnja, sv. Joakim i Ana
7,30 - Pero Stjepanović s ob. za pok. sestru MARU

Četvrtak, 27. srpnja
18 - Ob. za pok. ANICU Krtalić (1. god.)

Petak, 28. srpnja
7,30 - Na nakanu župe

Subota, 29. srpnja, sv. Marta
7,30 - Ob. za pok. JANJU (1. god.) i MILU (m.) Perutina

Nedjelja, 30. srpnja, 17. ned. kroz god.
8 - Rana Misa
9,30 - Misa za narod

Go back