9. NEDJELJA KROZ GODINU (A)

Prvo čitanje Pnz 11,18.26-28.32

Mojsije reče narodu: „Utisnite ove moje riječi u svoje srce i svoju dušu; kao znak ih privežite na svoju ruku; neka vam budu kao zapis među očima! Gle! Nudim vam blagoslov i prokletstvo: blagoslov, budete li slušali zapovijedi Gospodina, Boga svoga, koja vam danas dajem; a prokletstvo, ne budete li slušali zapovijedi Gospodina, Boga svoga, nego sađete s puta koji vam danas određujem te pođete za drugim bogovima kojih niste poznavali. Ali držite i vršite sve zakone i uredbe koje vam danas izlažem.“

Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam Ps 31,2-3c.4.17.25

Budi mi, Gospodine, hrid zaštite!

Tebi se, Gospodine, utječem
o da se ne postidim nikada:
u svojoj me pravdi izbavi!
Prikloni k meni uho svoje!

Pohiti da me oslobodiš!
Budi mi hrid zaštite.
Jer ti si hrid moja, tvrđava moja,
radi svoga imena vodi me i ravnaj.

Rasvijetli lice nad slugom svojim,
po svojoj me dobroti spasi.
Budite hrabri i jaka srca,
svi koji se u Gospodina uzdate.

Drugo čitanje Rim 3,21-25a.28

Braćo: Sada se pak izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima, pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlika! Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja; opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Krista Isusa. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude pomirilište po vjeri. Smatramo zaista da se čovjek opravdava vjerom bez djela Zakona.

Riječ Gospodnja

Evanđelje Mt 7,21-27

„Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: 'Gospodine, Gospodine!', nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. Mnogi će me u onaj dan pitati: 'Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?' Tada ću im kazati: 'Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!'
Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer - utemeljena je na stijeni.
Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.“

Riječ Gospodnja

Go back