DJECU NE OBILJEŽAVATI "KRIŽIĆEM" ZA VRIJEME SV. PRIČESTI ODRASLIH

OKRUŽNICA

Biskup, 2012-03-15

Braćo svećenici!

Razgovarajući nedavno s nekim svećenicima dotaknuta je i tema o stavljanju križića djeci na čelo, nepričesnicima, u vrijeme dijeljenja sv. Pričesti odraslima (Pričest velikim slovom - živa Osoba Isusa Krista). Ispostavilo se da određen broj svećenika to nikada ne čini, a neki to redovito čine kao običaj. Da bi se ujednačila praksa u dijeljenju presvete Euharistije, ovim molim i određujem da se za vrijeme sv. Pričesti u župama naših Biskupija ne daje znak križa na čelo djeci, bilo da su u naručju svojih starijih, bilo da su došla s prekriženim rukama na prsima u redu sa starijima. Mnoštvo je bogoslužnih razloga da se to ne čini, a nema nijednoga valjana motiva da se to izvodi. Navodimo neke razloge koji to ne preporučuju:

1 - Davanje znaka križa djeci na čelo nije bogoštovni ili liturgijski čin, a još manje cjelovit dio same sv. Pričesti, kako bi se moglo pomisliti i razumjeti, nego je uveden od nekih misnika motu proprio i zahvatio proprilična maha u nemalenu broju župnih crkava, kao neka „pristala“ gesta, ali svetoliturgijski posve nepristala za vrijeme najdostojanstvenijega bogoštovnog slavlja.

2 - Valja budno paziti da nam ni čestica presvete Euharistije ne padne izvan čestičnjaka ili ciborija, a praveći palcem znak križa djeci na čelu, sasvim lako omogućujemo da nam se upravo to dogodi, na našu veliku misničku odgovornost! (cfr. najstrože sankcije u kan. 1367).

3 - Euharistija je nenadomjestiv liturgijski čin, vrhunac našega svjesna i pobožna vjerničkog zajedništvo s Isusom, a davanjem križića djeci na čelo navodimo vjernike da misle da je to nepričesnicima neka „zamjena“ za sv. Pričest.

4 - Taj običaj znamenovanja križićem na čelu djece više narušava negoli što objašnjava sam čin sv. Pričesti, odvraćajući pozornost od euharistijskoga Isusa na križić koji se samovoljno stavlja djeci na čelo.

5 - Ne smije se miješati sakramentalni čin sv. Pričesti sa sakramentalom ili blagoslovinom križanja djece po čelu.

6 - Na kraju sv. Mise svećenik daje u ime Presvetoga Trojstva opći blagoslov znakom sv. križa svim vjernicima pa tako i djeci. To je liturgijski čin!

Nije dopušteno nijednu riječ ili gestu unositi u propisane liturgijske obrasce i obrede, ako želimo biti posve crkveni, besprijekorno bogoštovni i bogoslužni, da „nas svatko smatra službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih“ (1 Kor 4,1).

Neka svećenici, župnici, kapelani i drugi klerici ovu odluku razumno, liturgijski i uvjerljivo na početku sv. Mise ili u oglasima na kraju rastumače vjernicima, koji će je sigurno na crkven način normalno shvatiti i prihvatiti. O ovom se može opširnije pročitati u listu Živo vrelo, 11/2009., str. 40, i u tjedniku Glas Koncila, 22/2011., str. 31.

Sve vas s poštovanjem pozdravljam zazivajući Božji blagoslov na sve misnike, na sve vjernike - pričesnike kao i na male nepričesnike!

Ratko Perić, biskup

Go back