Asfaltiran parking i "ulaz" u župnu kuću

„Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje". (Lk 3,1-6)  Ovako je sv. Ivan pozivao svoje suvremenike na obraćenje. Nalazimo se pred novom liturgijskom godinom, pred milosnim vremenom došašća u kojem su dvije od četiri nedjelje posvećene liku Ivana Krstitelja, koji je bio glas u pustinji i pozivao narod na ravnanje svojih grešnih navika i sklonosti te na obraćeničko krštenje za oproštenje grijeha. Da bismo mogli poslušati ove Ivanove riječi u vremenu došašća trebamo se uputiti na mise zornice koje ćemo imati u našoj crkvi na Buni radnim danima u 6 sati. Poravnajmo svoje nevaljale misli, riječi i djela te na taj način pripravimo put Božiću u naša srca.
Osim duhovne priprave za svetkovinu Božića pobrinuli smo se i asfaltirali prostor od 1100 kvadrata parkinga i „ulaza“ u župnu kuću. Na taj smo način uljepšali naše crkveno dvorište. Veliko je ovo djelo u vremenu neimaštine. Asfalt je dar gosp. Rafaela Gagre a radove je platio župnik iz fonda koji je prikupljan za daljnje radove na crkvi i oko nje. Još je ostalo dosta duga pa vas molim da se uključite kako bih mogao mirno dočekati Božić izmiren sa svima.
Možda će župniku nedostajati ona voda na ulazu u župnu kuću jer ga je podsjećala na dane studija u Veneciji i na acqua alta (visoku vodu) koja se izlije njezinim ulicama te tako poplavi cijeli grad, ali bolje je suhih nogu u kuću.
Neka nam ovo materijalno ravnanje putova i staza bude poticaj kako trebamo čistiti svoju nutrinu da ne bude crna kao asfalt nego raspjevana kao hrvatske božićne pjesme.

Go back