Blagoslov školskih torba, nedjelja, 13. rujna 2020.

Ova nova školska i vjeronaučna godina započela je malo drugačije nego li smo naviknuli. Nosimo maske, slušamo nastavu od kuće, ne družimo se na školskom dvorištu... Ipak, donijeli smo svoje torbe na blagoslov da se ne bi bojali novine, da ne bi posustajati. Mnoštvo dječice na svojim leđima nosilo je školske torbe i donijelo ih pred oltar na blagoslov. Među školskim torbama možda su najteže knjige iz matematike, a don Nikola nam je baš o matematici propovijedao oslanjajući se na evanđeoski odlomak o opraštanju u kojem je bila sadržana matematička operacija množenje: 70x7, jer tako i Bog oprašta nama. Ali…

-          Hajde da i mi sami ovu novu školsku i vjeronaučnu godinu učinimo drugačijom.

-          Hajde da onda kada nestane interneta i nismo u stanju pratiti nastavu, uzmemo krunicu i pomolimo se za naše školske prijatelje.

-          Hajde da onda kada ne ručamo u školskom dvorištu, pozovemo svoj razred na hranu u crkvu. Neka naš sastanak bude na sv. Misi.

-          Kada se posvađamo s nekim, neka naša narav posluša Isusa i neka oprosti.

-          Dječice ne mora samo nastavni proces biti drugačiji, i mi možemo biti drugačiji: više moliti, ljubiti i opraštati.

-          Hajde da ova školska i vjeronaučnu godina ne bude poznata po virusu, nego po Isusu!

Go back