Drugi euharistijski poslijeuskrsni četvrtak u župi, 15. travnja 2021.

Kao zadovoljštinu za grijehe i oslobođenje od zala mi smo na Buni izabrali osam četvrtaka od Uskrsa do Tijelova kako bi smo kroz euharistijska klanjanja i misne žrtve molili Boga da nam udijeli potrebne milosti i oslobodi nas zla i pandemija. Svećenici su lijepo prihvatili ovaj prijedlog i počeli smo s euharistijskim četvrtcima od Uskra do Tijelova. Drugi četvrtak pripao je župi sv. Mateja iz Mostara.

Župni vikar don Mate Pehar, na poziv župnika don Nikole, došao je s nekolicinom mladih krizmanika, ujedno pjevača i svirača na drugi poslije uskrsni četvrtak. Mladi su ujedno i pripravnici za sakrament krizme, a don Matina je tema bila Zajedništvo u sakramentu krizme.

Don Matinu meditaciju donosimo u cijelosti:

Zajedništvo u sakramentu krizme

ULAZNA PJESMA: Klanjam Ti se Isuse

Klanjam Ti se, Isuse, začeti snagom Duha Svetoga!

Ljubim Te, Isuse, ljubavlju Duha Svetoga!

Vjerujem u Te, Isuse, po Duhu Svetome!

SVEĆENIK: Isuse, Ti si, ispunjen Duhom Svetim, djelovao za vrijeme Svoga zemaljskoga života. Ništa nisi učinio bez Duha, koji te ljubavlju povezuje s Ocem. Ti si opominjao svoje učenike da se ne dadnu voditi ni nadahnjivati duhom svijeta ni duhom grijeha. Zato Te, Isuse, dok klečimo pred tobom molimo, da nas oslobodiš duha svijeta, koji vojuje protiv Duha koji je u Tebi djelovao i kojega si meni obećao. Posebno te molimo za sve one mlade koji će ove godine primiti sakrament krizme, da u njima ovlada sedam darova Duha Svetoga, da Tvoj Duh prevlada u njihovim srcima, a ne duh ovoga svijeta.

SVEĆENIK: Isuse, Tvoj Duh jest Duh poniznosti, Duh otvorenosti Očevoj volji i Duh spremnosti vršiti u svakom trenutku Očevu volju. A u svijetu i u mojemu srcu tako lako zavlada duh oholosti koji Tebe tjera iz mojega života. To je onaj isti duh koji je zahvatio srce i dušu prvih ljudi i u mnogim srcima je vladao buneći se protiv volje Očeve. Danas se odričem duha oholosti i svih njegovih posljedica u mojemu životu i u mojim odnosima prema ljudima i prema Tebi. Ja želim da me Ti oslobodiš duha oholosti, koji je naveo na grijeh prve ljude i želim da me zahvati Tvoj Duh kojemu je Marija, Tvoja Majka, otvorila svoje srce, Duh poniznosti.

MOLITVA: Duše Sveti, Ti božanski darovatelju, u najdubljoj poniznosti, ali svom snagom svojih najdubljih želja, molim te da nama ovogodišnjim krizmanicima podariš svojih sedam darova, naročito mudrost i milosrđe. Umnoži u nama ove darove da se razviju u svoj punini, da naša duša u svemu bude poslušna Tebi, učitelju duha i da stalno živimo od Tvojih darova u razmatranju Tebe i Presvetog Trojstva. Amen

Isuse, Duh koji si Ti obećao svojima i koji je Tebe vodio jest Duh umjerenosti u odnosu na materijalna dobra. Ti si htio da se služimo tim dobrima, a ne da njima služimo u ovome svijetu. Ti znaš, kako me lako zahvati duh lakomosti da postajem pohlepan za materijalnim dobrima, kako lako ostavljam sve druge vrednote, a slijedim duh lakomosti koji zasljepljuje moj um i moje srce. Ti znaš kako me lako duh lakomosti učini škrtim i tvrda srca prema onima kojima treba moja pomoć. Danas se pred Tobom odričem duha lakomosti i svih njegovih posljedica u mojemu životu i u mojim odnosima prema drugim ljudima i prema Tebi.

MOLITVA: Duše Sveti, istino i preblažena svjetlosti, skoro si potpuno nepoznat većini ljudi koji su te primili u sakramentu krizme. Nikada o Tebi ne mislimo, rastrgani mnogim brigama, opijeni duhom svijeta, nepažljivi na Tvoju brigu i nježnost. Kakve li nezahvalnosti! Saberi, Božanski Duše, ove moje skromne osjećaje kao zadovoljštinu za žalosno zapostavljanje i kao molbu da nama, ovogodišnjim krizmanicima podariš svjetlo svojega Duha, Duha umjerenosti. Amen

PJESMA: Nek pada

Isuse, u Tebi je vladao Duh čistoće. Ti si nazvao blaženima one koji su čista srca, jer će oni biti sposobni Boga gledati. Ti znaš, Isuse, da me lako zahvati i duh nečistoće; da moje srce, da moji osjećaji postaju nečisti i da postajem nesposoban gledati lice Božje. Danas se pred Tobom odričem svakoga duha nečistoće i svih posljedica koje je u meni ostavio isti duh. Želim čistim srcem prihvatiti i sebe i druge i cijeli svijet, onom istom čistoćom duha i duše kojom si Ti odisao i kojom je odisala Marijina duša.

MOLITVA: Duše Sveti, ljubavi i milino Oca i Sina, mirisni cvijete Božje svetosti, božanska vatro zapaljena u sakramentu krizme, daruj nama krizmanicima novo srce, odstrani svaku mrlju i sjenu, spali svaku nečistoću i učini nas sličnim slici Sina Božjeg. Duše Plameni, koji ćeš na sakramentu krizme sići na nas da bi nas posvetio, zapali u nama vatru ljubavi, svojim plamenom prožmi i obuhvati sve naše duše, slomi svaku sklonost grijehu, usmjeri nas apostolskim stazama, podari nam milost da budemo plamen i da izgaramo čistom i vječnom ljubavlju. Amen

Isuse, Tvoje je srce ljubilo sve i radovalo se dobru svakoga čovjeka. Ti si zato i dao svoj život. Kritizirao si one koji su imali zavidno oko koje se nije moglo radovati dobru i uspjehu drugoga. Isuse, bio sam zavidan, žalostan što su drugi uspjeli i zlurad, ako je drugima bilo teško. Danas se pred Tobom odričem duha zavisti i svih njegovih posljedica u mojemu odnosu prema drugima. Očisti me svega potpuno da se duh jednostavnosti i duh radosti nastane u mojemu srcu.

MOLITVA: Dođi, Duše Sveti, dođi, Duše Tješitelju, dođi i utješi srce svakoga čovjeka koji plače u očaju. Dođi, Duše Sveti, dođi, Duše istine i ljubavi, dođi i napuni srce svakog čovjeka koji bez ljubavi i istine ne može živjeti. Dođi, Duše Sveti, dođi, Duše života i radosti, dođi i daruj svakom čovjeku puninu zajedništva s Ocem i Sinom, u životu i u vječnoj radosti za koju je stvoreno i određeno ljudsko srce. Amen.

Isuse, Ti si blaga i ponizna srca. Znao si se i naljutiti, kad si ono u hramu našao nered, kad su trgovci oskvrnuli hram. Uzeo si šibu i istjerao ih, prevrtao si stolove mjenjačima novca. Rekao si: Ljutite se, ali neka sunce ne zaže nad vašom ljutnjom! Isuse, priznajem Ti da me lako zahvati duh srditosti, duh nervoze i ljutnje te izgubim kontrolu nad svojim riječima i nad svojim ponašanjem. Tada padaju teške uvrede i protiv Tebe i protiv ljudi oko mene. Isuse, odričem se duha srditosti i otvaram svoje srce Duhu blagosti, pomirljivosti. I molim te: Isuse, oslobodi nas duha srdžbe i ispuni nas Duhom blagosti!

MOLITVA: Moćni Duše, ulij u srca ovogodišnjih krizmanika rosu svoje blagosti i preplavi ih puninom svoje milosti. Preori tvrdu zemlju naših srca da mogu prihvatiti Riječ i donijeti plod. Samo po tvojoj beskrajnoj mudrosti svi darovi cvatu i sazrijevaju u nama. Ispruži svoju desnicu nada nama i ojačaj nas po milosti svoga velikog milosrđa. Rasprši maglu zablude i tamu grijeha naše duše te mognemo odvojiti svoj duh i srce od zemaljskih stvari i podići ih prema Nebu. Amen.

PJESMA: U tišini hrama

Isuse dobri! Ti si radio i pozivao svoje učenike da rade dok je dan. Nagradio si u prispodobama one koji su s dobivenim talentima radili i zaradili još nove. A strogo si osudio lijenoga slugu, koji nije surađivao s darovima. Isuse, priznajem, da me lako zahvati duh lijenosti te ne surađujem odlučno s voljom Očevom, da zapuštam darove i oni se ne razvijaju. Ti želiš u mome životu ubrati obilne rodove jer si obilnu milost izlio na mene. Isuse, odričem se duha lijenosti i svake tromosti u suradnji s Očevom voljom; odričem se i svih posljedica duha lijenosti u sebi i oko sebe. Isuse, odričem se duha lijenosti i odlučujem za marljivu suradnju s Očevom voljom u svijetu!

MOLITVA: Dođi u naš život, Duše Sveti, Duše mudrosti. Podaj nam nutarnji pogled kojim ćemo vidjeti i čuti, kojim ćemo težiti za duhovnim stvarima i nikad se ne navezati na materijalni svijet. Dođi u nas, Duše Sveti, Duše ljubavi, ispuni nam srce ljubavlju. Dođi u nas, Duše Sveti, Duše istine i daj nan doći do spoznanja istine u svoj njezinoj punini. Dođi u nas, Duše Sveti, izvore žive vode za život vječni. Daj nam milost gledati Očevo lice u životu i radosti bez kraja. Amen.

SVEĆENIK: Isuse, rasvijetli nas svojim Duhom, zaštiti, ozdravi i povedi pravim putem, uvedi u svu istinu i oslobodi smrti vječne. Ti si, Isuse, Put, Istina i Život te živiš i kraljuješ s Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Amen.

Blagoslov s Presvetim. Pohvale Božjem imenu.

PJESMA ZA KRAJ: Naš Bog je velik

Go back