GOSTUJUĆI PREDAVAČI IZ BISKUPIJSKOG KARITASA

Predavanje Karitas

Radoslav Dodik i Dijana Zelenika, djelatnici Biskupijskog karitasa Mostar, održali su predavanje i radionicu za naše HKM-ovce u srijedu 11. studenoga u večernjim satima. Prezentacija o mogućnostima i načinima djelovanja volontera u okviru župnog karitasa te kasnija interakcija sa slušateljima i konstruktivna rasprava odužila se na sat i pol. Desetogodišnje iskustvo karitasovih djelatnika, kao i iskustvo nekih naših HKM-ovaca, došlo je do izražaja u razmjeni ideja i mišljenja kao i do nekih zanimljivih pitanja i odgovora. Jasno se mogla vidjeti briga i zanimanje tih mladih ljudi za potrebe naših župljana kojima je pomoć potrebna. Nedostatak ravnodušnosti jasan je znak i nada da će i ovakvi susreti na ovaj ili onaj način uroditi svojim plodovima.

U sklopu godišnjeg radnog programa HKM-a koji ove godine nosi simbolični naslov "Srijedom na Buni", svaka srijeda u mjesecu ima svoj predviđeni sadržaj. Prva srijeda je molitvena, kao što je to bila prošla srijeda kada je lijepa skupina mladih, predvođena članovima Liturgijske sekcije, pjevala, molila i razmišljala o otajstvima Svjetla. Druga srijeda u mjesecu rezervirana je za gostujuće predavače, po izboru vodstva HKM-a, a na prijedlog članova. Treća srijeda u mjesecu rezervirana je za dvije sekcije HKM-a (unaprijed određene) te njihove tekuće probleme i planove koje raspravljaju zajedno sa pročelnicima i zamjenicima svih sekcija te užim vodstvom HKM-a. Četvrtu srijedu u mjesecu ispunja kateheza za one mlade koji namjeravaju dogodine putovati na susret mladih u Zadar u svibnju mjesecu. I tu katehezu pripremaju članovi uvijek druge sekcije. Raduje nas svaki angažman, posebno onaj planirani i osmišljeni, kada dolazi od mladih ljudi i za mlade ljude. Neka i dalje bude tako...

Go back