24 sata za Gospodina, petak i subota 4. i 5. ožujka 2016. god.

Svaka je korizma povlašteno vrijeme Božjega milosrđa. Korizmu u ovoj Jubilarnoj godini trebamo proživljavati i slaviti intenzivnije u molitvi i postu, u pokori i ljubavi. Papa poziva da se cijela Crkva ujedini u molitvi Dvadeset i četiri sata za Gospodina (br. 17), koja će se, kako je planirano, održati u petak i subotu prije četvrte korizmene nedjelje. Među raznim poticajima i inicijativama papa Franjo je u buli najave Jubileja odredio da se inicijativa “Dvadeset i četiri sata za Gospodina” u svim biskupijama održi u petak i subotu prije četvrte korizmene nedjelje, to jest 4. i 5. ožujka.

U obrazloženju te inicijative Papa piše: “Mnogo je onih, a među njima ima i mladih, koji se vraćaju sakramentu pomirenja; s pomoću toga iskustva oni ponovno nalaze put povratka Gospodinu, živeći trenutak snažne molitve i ponovno otkrivajući smisao vlastitoga života. Stavimo odlučno sakrament pomirenja ponovno u središte, jer omogućuje ljudima izravan doticaj s veličinom Božjega milosrđa. To će za svakoga pokornika biti izvor pravoga duševnog mira” ( Lice milosrđa, 17).

Mi ćemo u našoj župi organizirati klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom u petak navečer i u subotu, 4. i 5. ožujka 2016. godine; te pozivamo sve vjernike na sudjelovanje u tome iznimnom događaju u sveopćoj Crkvi.

U petak navečer slavit ćemo sv. Misu nakon pobožnosti križnoga puta te ćemo poslije Mise imati klanjanje. Tijekom klanjanja nas ćemo dvojica biti na raspolaganju za ispovijed. Mladi će se brinuti za organizacijsko i sadržajno oblikovanje klanjanja. Napominjemo da će u našoj crkvi, molitva započeti u petak 4. ožujka u 17,30 sati, kada je predviđena molitva Križnoga puta. U 18 sati bit će sveta Misa, a nakon nje klanjanje pred Presvetim do pola noći. Ispovijedanje će se u subotu nastaviti u 17 sati te će Inicijativa završiti u subotu euharistijom koja započinje u 18 sati.

Raspored klanjanja:
Petak, 4. ožujka: Iza Mise osnovna škola do 19 sati; srednja škola od 19 do 20 sati; bračni parovi od 20 do 21 sat; studenti od 21 do 22 sata; tko želi od 22-23 sata; Gospin plač od 23 do 23,30; Blagoslov s presvetim od 23,30 do 24.

Subota, 5. ožujka: U 17 sati klanjanje s mogućnošću za ispovijed do svete Mise te završetak Inicijative 24 sata za Gospodina sa sv. Misom u 18 sati.

Go back