Mise po grobljima

Subota, 31. listopada
- Kamena u 15 sati

Svi Sveti (1. studenoga):
- Lakševine u 11 sati
- Bunica u 14 sati
- Koto (Kosor) u 14 sati
- Ortiješ u 15 sati
- Gnojnice u 15 sati
- Vojno groblje u 16 sati

Dušni dan (2. studenoga):
- Kočine u 14 sati
- Dračevice u 15 sati

Go back