POČELE MISE U NOVOJ CRKVI

Od nedjelje, 8. studenoga 2009 godine svete mise će se svakodnevno slaviti u novoj crkvi na Buni, a ne samo za velike blagdane kako je to do sada bilo. Naime, nakon što su završene elektro instalacije, instalacije za razglas i instalacije za grijanje u proteklih 20-tak dana su završeni i drugi radovi čime su se stekli uvjeti da se nedjeljne svete mise mogu slaviti u novoj crkvi.

                                Nova crkva grijanje  Nova Crkva estrich

Tako su urađeni podovi, odnosno estrih, završeni su preostali elektro radovi, spojen je razglas, te je riješena odvodnja sa ravnih krovova crkve. Isto tako napravljeno je još 10-tak novih klupa za sjedenje.

S ovim su se stekli dovoljni uvjeti za svakodnevno slavljenje svetih misa u novoj crkvi. Termini svetih misa će biti nešto izmjenjeni tako da će se nedjeljna jutarnja sveta misa slaviti u 8 sati kako je to bilo i do sada, a novi termin pučke svete mise je u 11 sati. Dnevne svete mise kroz tjedan će se također slaviti u novoj crkvi.

Go back