POTPUNI OPROST U SITUACIJI PANDEMIJE KORONAVIRUS

Dragi župljani,

u ovim posebnim trenutcima kada se nadasve pouzdajemo u Božju providnost, te molimo za dar nepokolebljive nade za sve nas, prepoznajući ovaj trenutak kao priliku za produbljenje vjere mnogih ljudi dobre volje, dok slušamo preporuke civilnih vlasti glede našeg građanskog ponašanja, Papa je preko Apostolske pokorničarne, 19. ožujka 2020. izdao dva dokumenta o OPROSTU.

Svaki vjernik može dobiti oprost za sebe i samo za pokojne duše u čistilištu. Vjernik ne može namijeniti oproste za drugog vjernika koji je živ. Razlog je posljedična veza između sakramenta pokore i oprosta. Oprosti za žive stječu se sakramentalnim odrješenjem. Ne možemo primiti sakramentalno odrješenje umjesto drugih, tako što ispovijedamo svoje grijehe. Drugim riječima, oprosti za žive ovise od čina vlastite volje, a ne od ispunjavanja drugih uvjeta.

Da bi netko bio sposoban dobiti oproste traže se sljedeći uvjeti: a) mora biti kršten, b) da nije kanonski izopćen, c) da je u stanju milosti barem na završetku propisanih djela, d) da ima barem opću nakanu steći oprost i u određeno vrijeme na dužan način izvrši naložena djela.

Novi dekret donosi posebne pogodnosti potpunog oprosta koje se mogu iskoristiti u novonastaloj situaciji u kojoj živimo, tj: 1) uvjetima za primanje potpunog oprosta u okolnostima pandemije koronavirusom i 2) postupanju glede podjeljivanja sakramenta pomirenja u istim okolnostima.

Držimo da sadržaj ovih dvaju dokumenata može pomoći u svom doista dubokom i delikatnom teološkom čitanju aktualne situacije, kao i u praktičnim uputama.

Radi boljeg razumijevanja i primjene ovdje ih ukratko sažimamo i iznosim bit tih dokumenata.

1) Uvjeti za primanje potpunog oprosta u okolnostima pandemije koronavirusom

Potpuni oprost namijenjen je sljedećim skupinama vjernika:

a) koji su zaraženi koronavirusom, zatim onima koji se nalaze u karanteni prema odlukama zdravstvenih vlasti u bolnicama ili u vlastitim domovima,

b) članovima obitelji zaraženih ili osoba u karanteni,

c) zdravstvenim radnicima i svima koji se, po primjeru milosrdnog Samaritanca, izlažu riziku zaraze pomažući oboljelima od koronavirusa.

Potpuni oprost se podjeljuje uz sljedeće uvjete (koji vrijede za sve tri kategorije osoba):

– ukoliko imaju nutarnje raspoloženje odvojiti se od svakog grijeha,

– ukoliko ili duhovno putem medija sudjeluju u slavljenju Svete Mise, ili ukoliko izmole krunicu, obave pobožnost križnog puta ili drugi oblik pobožnosti, ili ako barem izmole Vjerovanje i Oče naš te pobožno zazovu Blaženu Djevicu Mariju, prikazujući ovu kušnju u duhu vjere u Boga i ljubavi prema braći i sestrama,

– ukoliko imaju nakanu, čim to bude moguće, ispuniti i druge redovite uvjete za dobivanje potpunog oprosta, odnosno: sakramentalna ispovijed, pričest i molitva po nakani Svetog Oca.

d) Potpuni oprost podjeljuje se, osim spomenutih, i svim vjernicima koji mole za okončanje pandemije, ozdravljenje zaraženih ili za vječno spasenje onih koje je Gospodin pozvao k sebi.

U ovom slučaju potpuni oprost se podjeljuje uz sljedeće uvjete:

– ukoliko imaju nutarnje raspoloženje odvojiti se od svakog grijeha,

– ukoliko posjete Presveti Sakrament, ili sudjeluju u euharistijskom klanjanju, ili čitaju Sveto Pismo barem pola sata, ili izmole krunicu, ili obave pobožnost križnog puta, ili izmole krunicu Božanskoga milosrđa,

– ukoliko imaju nakanu, čim to bude moguće, ispuniti i druge redovite uvjete za dobivanje potpunog oprosta, odnosno: sakramentalna ispovijed, pričest i molitva po nakani Svetoga Oca.

2) Upute za postupanje glede podjeljivanja sakramenta pomirenja u okolnostima pandemije koronavirusom

Glede sakramenta pomirenja, Apostolska pokorničarna ističe odredbe crkvenog prava o tome kako skupno odrješenje (tj. odrješenje bez prethodne pojedinačne ispovijedi) može biti podijeljeno samo u slučaju prijetnje smrtne pogibelji ukoliko nema vremena za slušanje pojedinačne ispovijedi vjernika, ili u slučaju velike potrebe ukoliko nema na raspolaganju dovoljno ispovjednika, uz obvezu vjernika koji prima takvo odrješenje da će u dužnom vremenu (čim to bude moguće) u redovitom obliku pojedinačne ispovijedi ispovjediti teške grijehe koje sada ne može ispovjediti (kann. 961. i 962. ZKP).

U vezi s tim, Apostolska pokorničarna smatra kako je, osobito na mjestima koja su najviše pogođena pandemijskom zarazom, dok takve okolnosti traju, nastupila gore navedena okolnost velike potrebe.

Kad god nastupi situacija izvanredne hitnoće glede podjeljivanja sakramentalnog odrješenja za više pokornika istodobno, svećenik mora prethodno obavijestiti, u granicama mogućeg, dijecezanskog biskupa, odnosno, ako nije moguća prethodna obavijest, neka obavijesti dijecezanskog biskupa čim to okolnosti dopuste. Dijecezanski biskup može odrediti da je nastupilo stanje iznimne hitnoće u kojoj je dopušteno podijeliti skupno odrješenje na ulazu u bolničke odjele gdje se nalaze zaraženi vjernici koji se nalaze u smrtnoj opasnosti.

S obzirom na slučajeve velike potrebe, o kojima govori dokument o slavljenju sakramenta pomirenja, a u kojima je dopušteno podijeliti opće odrješenje vjernicima u životnoj opasnosti, u ovom trenutku na području naših biskupija još ne postoji stanje u kojem bi trebalo primijeniti navedenu mogućnost. Bolnički dušobrižnik pratit će situaciju zaraženih vjernika koronavirusom te će procijeniti je li potrebno za njih primijeniti opće odrješenje te će za to prethodno zatražiti dopuštenje dijecezanskog biskupa.

Osim toga, u slučaju da se pojedini vjernici nađu u nemogućnosti primiti sakramentalno odrješenje, podsjeća se da se oproštenje grijehauključujući i teške grijehe, dobiva uz sljedeće uvjete:

– savršeno kajanje, koje proizlazi iz ljubavi prema Bogu, ljubljenom iznad svega,

– iskreno traženje oprosta, u bilo kojem obliku u kojem ga je osoba u tom trenutku sposobna izraziti,

– popraćeno čvrstom odlukom da će sečim to bude mogućepristupiti sakramentu ispovijedi.

Dragi vjernici, i nadalje ćemo nastojati ustrajno svakodnevno slaviti Svetu Misu u župnoj crkvi, kako je to do daljnjega propisano, prikazivati je za sve one koji su povjereni našoj pastoralnoj skrbi, napose za bolesne, teško ugrožene, i medicinsko osoblje koje im požrtvovno služi.

Go back