Proslava svetog Nikole u našoj župi

Proslava sv. Nikole 2012

Ima jedan svetac koji je tako drag i mladima i odraslima a djeca mu se neizmjerno raduju i vesele. Spomendan mu slavimo 6. prosinca a on je sv. Nikola biskup. Rođen je u gradu Patari u Maloj Aziji (Liciji) u 3. stoljeću. Bogati roditelji dugo nisu mogli imati djece pa su od Boga izmolili malog Nikolu koji ime dobiva po stricu biskupu u Miri. Već kao mali Nikola je volio sve ljude oko sebe čemu su ga naučili njegovi dobri roditelji koji nažalost brzo umiru i Nikola ostaje sam. Nikola nasljeđuje njihovo bogatstvo ali se nije uzoholio već uvijek imao srce za potrebite. Tako je pomogao siromašnom susjedu koji nije imao novca za miraz svojim kćerima. Nikola noću ubacuje vrećice s novcem u tri navrata kroz susjedov prozor kako bi otac sretno udao svoje kćeri. Zbog toga sv. Nikola postaje zaštitnik sirotinje. Mladi Nikola odlazi u školu za svećenika gdje ga upućuje na svetost i pobožnost.
Nikola postaje svećenik i želi širiti ljubav kakvu je imao Isus za svoju braću ljude. Uskoro mu umire stric, biskup Mire i svi misle da će ga Nikola nasljediti. No, on skroman i u strahu od te časti bježi u Palestinu gdje živi samačkim životom. Vraća se za nekoliko godina upravo kad umire biskup, nasljednik njegova strica. Ovaj put nije mogao pobjeći i postaje biskup. Od tada noći provodi moleći a dane pomažući nevoljnima i šireći vjeru.
Činio je čudesa. Poput Isusa smiruje uzburkano more i zato je zaštitnik mornara. Svojim blagoslovom ozdravlja dijete kojem je zapela riblja kost u grlu – nazivamo ga zaštitnikom djece.
U svom životu uvijek se borio protiv nepravde i za ljubav prema bližnjemu u kojem je prepoznavao Boga.
Iscrpljen pokorom i poslovima umire 6. prosinca 327. godine i bude pokopan. Zbog turskih osvajanja tijelo mu je preneseno u talijanski grad Bari gdje se i danas časti i slavi.
Kako vidimo sv. Nikola cijelog je života shvaćao da je jedini životni put čovjeka – ljubav prema Bogu i bližnjemu. S tom je ljubavi činio čuda i zbog nje je proglašen svetim. Kao takvog i mi smo ga izabrali da nam bude primjer. Od našeg sv. Nikole možemo naučiti kako se živi vjera i ljubav. Poučeni njegovim primjerom i mi smo u našoj župi obradovali mališane predškolce i školarce do 3. razreda i podijelili im darove. Izmoreni sv. Nikola stigao je u našu župu u 17 sati u pratnji krampusa i anđela. Uzbuđena su ga djeca dočekala u pastoralnom centru b. Alojzija gdje su djeca trećega razreda pjesmom dočekala sveca i širila dječju radost i osmijeh na sve nas nazočne.
Zahvaljujem mladima koji su uvijek spremni odazvati se na činjenje dobra.
Po zagovoru sv. Nikole biskupa neka nam svima Gospodin udijeli obilje milosti da možemo širiti ljubav prema bližnjemu.

Go back