PUČKA KUHINJA JE NAŠ BETLEHEM

Nedjelja karitasa

Karitativna sekcija HKM-a i udruga žena "Sv. Veronika" organizirali su tijekom ovog došašća akciju pomoći u našoj župi za Pučku kuhinju i njezine štićenike u Mostaru. Dio milostinje koju smo prikupljali svake srijede u došašću na misama zornicama (za potrebe župnog karitasa) odvojili smo i kupili nešto osnovnih namirnica za tu svrhu. Zajedno s drugim obiteljima koji su se odazvali našem pozivu, udruga žena naše župe Sv. Veronika, prikupila je nešto od svoje "zimnice" te smo to sve zajedno u utorak, 22. prosinca, odvezli u Pučku kuhinju u Mostaru i predali njihovim djelatnicima. Čini nam se da nismo promašili...

Nedjelja karitasa

Go back