Statistike župe prema Župnim Maticama u 2022. god.

Matica Krštenih - kršteno 23 djece, od toga 17 koji žive u župi, a 6 iz dijaspore;

Matica Umrlih - umrlih 30, od toga 21 koji su živili na terenu naše župe, a 9 koji su živjeli u drugim župama a na terenu naše župe pokopani;

Matica Vjenčanih - 14 brakova je sklopljeno, 7 parova iz župe, a 7 parova iz dijaspore;

Matica Krizmanih - 26 krizmanih osoba, 25 koji žive u našoj župi, a 1 iz dijaspore;

Matica Prvopričesnika - 28 djece je primilo Prvu pričest.

Go back