Župne obavijesti 5. korizmena nedjelja

Misne nakane

Nedjelja, 29. ožujka 2020. V. korizmena nedjelja – Gluha
9,30 – Misa na Buni
11 – Misa za narod na Buni

Ponedjeljak, 30. ožujka 2020.
7,30 – Ruža Banović za pok. rod. STANKA i ROSU te teku ILKU

Utorak, 31. ožujka 2020.
17, 30 – Pobožnost sv. Anti - Treći utorak
18 – Janja Bekavac za pok. rod. JOZU i IVKU te pok. braću

Srijeda, 1. travnja 2020.
7,30 – Kata Adašević s ob. za pok. brata MLADENA Marijančevića

Četvrtak, 2. travnja 2020.
17,30 – Euharistijsko klanjanje
18 – Pero Kalinić s ob. za pok. rod. KATU i BLAŽA te sve pok. iz ob. Kalinić

Petak, 3. travnja 2020., Prvi Petak u mjesecu
17,30 – Put križa,
18 – Obitelj za pok. MIRKA Krešu (1. god.)

Subota, 4. travnja 2020.
7,30 – Ruža Sudar s dj. za pok. supruga SLAVKA i sve pok. iz ob.

Nedjelja, 5. travnja, CVJETNICA
9,30 – Misa na Buni
11 – Misa za narod na Buni

Svete Mise. Svakim danom slavimo svete Mise na vaše nakane i u svaku sv. Misu uključujemo čitavu župu, sve žive i mrtve i sve vaše potrebe i želje, pa preporučamo da i vi u to vrijeme, ukoliko ste u mogućnosti, budete sjedinjeni u molitvi i mislima sa svima nama, tako da čitava župa bude uronjena u Kristovu žrtvu na oltaru, po rukama župnika zajedno u molitvi za spas našega naroda i naše župe u ovoj sadašnjoj kušnji. Duhovno se pričestite.

Svete ispovijedi se odgađaju do daljnjega

Napomena. Dolaskom na misna slavlja pazimo na razmak i broj po uputama civilnih vlasti.

Go back