Župnikov novi suradnik, bogoslov Tomislav Zubac

Ovih je dana, 2. rujna, bogoslov Tomislav Zubac iz župe Čitluk raspoređen provesti Pastoralnu godinu, pripremnu za primanje sakramenta svetoga reda, u župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna.
U nedjelju, 8. rujna, predstavljen je i župljanima.
Tomislav je rođen u Mostaru 1989. Završio je gimnaziju u Čitluku (2004.-2008.), filozofiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu (2008.-2010.), teologiju u Rimu (2010.-2013.). Diplomirao je 18. lipnja na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregorijane kao pitomac Zavoda Germanicuma-Hungaricuma u Rimu. Pastoralna praksa na Buni, uz osobni duhovno-molitveni rast omogućit će mu neposrednu pripravu za primanje sakramenta đakonata a potom i prezbiterata. On je primio i službu akolite te može pod svetom Misom pričešćivati vjernike. Tomislave dobro nam došao, molit ćemo za tebe i s tobom na ovom putu priprave za sakramenat sv. reda. Neka ti uzorom bude i naš suzaštitnik bl. Alojzije Stepinac!

Dobro došao!

Go back