ŽUPU PREUZEO DON BERNARD MARIJANOVIĆ

Don Bernard dolazak

Na pučkoj svetoj misi, 6, rujna u 10.00 sati, u našoj župi, pod vodstvom generalnog vikara naših biskupija mons. Srećka Majića, izvršeno je uvođenje u župu novoga upravitelja župe don Bernarda Marijanovića. Na svetoj misi bio je prisutan i dosadašnji župnik don Ivo Šutalo koji je novom župniku predao ključeve župne crkve i tabernakula. Don Bernard je pred prepunom crkvom izmolio Vjerovanje, ponovio svoja svećenička obećanja poslušnosti svom ordinariju te obećao da će se mudro i odgovorno odnositi prema materijalnim dobrima župe.

Mons Srećko Majić na koncu svete mise zahvalio je bivšem župniku don Ivi na dosadašnjem upravljanju župom, a novom župniku zaželio dobrodošlicu. Vjerni puk je svojim gromoglasnim pljeskom pokazao da novoga župnika radosno prihvaća.

Don BernardDon Bernard Marijanović rođen je 12. kolovoza 1972. u Stocu. Roditeljska kuća mu je u Ljucima, župa Rotimlja. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1998., a mladu misu rekao je u Rotimlji 12. srpnja iste godine. Njegova prva svećenička služba bila je služba župnog vikara u župi sv. Ivana u Mostaru, 1998.-2003. Nakon Mostara odlazi na župu sv. Ivana Glavosjeka u Krehin Gradac gdje ostaje do 2009. godine kada ga biskup Ratko Perić imenuje župnim upraviteljem župe Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna.

Don Bernarde, dobro nam došao! Neka te u tvom svećeničkom radu u našoj župi prati Presveto Trojstvo, zagovor Djevice Marije i blaženog Alojzija Stepinca.

Go back