Župne obavijesti: 23. 08. - 05. 09. 2010.

Darovatelji za obnovu crkve u Blagaju (prigodom susreta biskupa i svećenika Puljića sa svojom rodbinom 7. kolovoza):
Fra Marko Puljić, Ante Filipović, don Ivan Štironja, don Tomislav Puljić, don Krešo Puljić, Ivan Tolj, Mile Puljić, Janja Raguž, Vinko Božinović, Stojan Puljić, Slavko Puljić, Ivan Anđelić, Vinko i Iva Aranjoš, Velimir Anđelić, Anđa i Marko Filipović, Ljubica Puljić, Marinko Puljić, sestra Klara Puljić, Boženka Božinović, Mirjana Puljić, Pavo Puljić, Ana Blažević, Danijel Radman, Ivica Aleksić i Ivica Puljić.
Prikupljeno je tri tisuće i dvije stotine KM.

Naši ostali darovatelji:
- Andrija Pažin-Lovrić za crkvu 50 KM
- Damir Brljević 50 KM
- Mirjana Pašalić r. Šagolj 50 eura
- Obitelj Ćorić o sprovodu + Mare 100 eura
- Obit. Petrović o sprov. + Zdravka 100 KM

Župna kartoteka - U našem župnom ure­du na Buni postoji župna kartoteka. Svaka obitelj koja blagoslivlje kuće za Božić ima svoj karton. U većini sliučajeva sadržaj tih kartona je nepotpun. Stoga molimo obitelji, posebno one koji su doselili u i poslije Do­movinskog rata (Ortiješ, Novo Naselje...), da donesu svoje crkvene dokumente (najbolje Vjenčani list roditelja i krsne listove djece ako nisu ovdje u nas kršteni) u župni ured kako bi ih tamo pohranili i na temelju njih mogli dobivati različite crkvene potvrde (za kumstvo i sl.)

Iz Statuta HKM-a (član 14.)

HKM (Hrvatska katolička mladež) ima re­dovite, počasne i potporne članove. Redoviti članovi su oni koji su potpisali pristupnicu te redovito i aktivno sudjeluju u radu Udruge. Počasni članovi su oni koje se takvima im­enuje zbog prijašnjih zasluga u svom djelo­vanju kroz HKM. Oni nemaju pravo glasa niti su dužni redovito sudjelovati u radu Udruge ali mogu se povremeno pozivati na posebne susrete te njihovo mišljenje može biti sav­jetodavnog karaktera. U potporne članove se ubrajaju oni koji na bilo koji način, bilo redovito bilo povremeno, potpomažu rad HKM-a. Premda nisu redoviti članovi s pristupnicama te kao takvi nemaju pravo gla­sa u odlučivanju, može im se po potrebi do­pustiti djelovanje unutar pojedine sekcija, uz suglasnost vodstva HKM-a i vodstva dotične sekcije.

SVETE MISE KROZ TJEDAN


Ponedjeljak, 23. 08.;
07.00 - Marina Marić za sve svoje pokojne

Utorak, 24. 08.; Sv. Bartolomej, apostol;
07.00 - Bosiljko Bekavac za + oca Matu i tetku Ružu

Srijeda, 25. 08;
07.00 - Ljubica i Sanja za + majku Biljanu Jandreković

Četvrtak, 26. 08;
07.00 - Ivan i Šima Gotovac za + rod. Stanka i Šimu te + Šimuna Petrovića

Petak, 27. 08; Sv. Monika;
07.00 - Mira Radić, na nakanu

Subota, 28. 08.; Sv. Augustin;
07.00 - Neda Gadžić s obitelji za + supruga Lakana, + Jozu i Vidu, + Stanu, + rod. Petra i Ivu, i sve ost. pokojne

Nedjelja, 29. 08.; 22. NED. KROZ GOD.
08.00 - Rana misa
11.00 - Pučka misa (za narod)

Ponedjeljak, 30. 08.;
07.00 - Obitelj Damira Brljevića za + oca Danu

Utorak, 31. 08.;
07.00 - Milica Drinovac za + rod. Juru i Cvi­tu, brata Gojka, te pok. iz obit. Šimunović i Jakovljević

Srijeda, 01. 09;
07.00 - Lucija Marijanović za sve + djedove i bake, te njihove pokojne potomke

Četvrtak, 02. 09;
17.30 - Euharistijsko klanjanje
18.00 - Obitelj Novaković za + Antu i Bosu te ostale pokojne

Petak, 03. 09;
17.30 - Gospina krunica
18.00 - Za + Janka Trlina (1. god.)

Subota, 04. 09.;
07.00 - Ljerka Stojčić za + Jerka i Stjepana Vlajić

Nedjelja, 05. 09.; 23. NED. KROZ GOD.
08.00 - Rana misa
11.00 - Pučka misa (za narod)

Go back