Župne obavijesti od 13.3.2023. do 26.3.2023.

Za crkvu (KM): Andrija Kovačević 50, Jozo Pandžić 50, Nikola Perić 100, Ivan Zlomislić 100, Zrinko Jupek 50, Zdravko Banović 20, Dragan Lasić 10, Nevenka Lukić 50, Dragan Blažević 100, Ivan Buntić 50, Anđelka Krtalić 20, Ante Škobalj 50, Rada Pandža 10, Janja Drljo 80, Nikola Raič 50, Miro Puljić 50, Miroslav Selmanić 100

Za kapelicu u Ortiješu (KM):

Kruh sv. Ante (KM): Andrija Kovačević 20, Jozo Pandžić 20, Edita Vlajić 50, Ivan Zlomislić 20, Zrinko Jupek 20, Zdravko Banović 10, Dragan Lasić 10, Ljubica Raič 20, Nevenka Lukić 10, Dragan Blažević 30, Ante Škobalj 50, Rada Pandža 10, Nikola Raič 20

Za župni list (KM): Đuro Marić 10, Matan Kukrika 20, Nikola Raič 10

Župske obavjesti:

U utorak ( 14. II ) započinjemo pobožnost 13 utoraka svetom Anti. Utorkom ćemo imati u 18 sati pobožnost sv. Anti a iza toga svetu Misu.

Srijedom u 7:15 sati imamo pobožnost sv. Josipu a iza toga svetu Misu.

Petkom u korizmi u 18 sati pobožnost Križnog puta a iza toga sveta Misa.

Uskrsna ispovjed starih i bolesnih u našoj župi bit će:
Ponedjeljak, 13. ožujka, s početkom u 9 sati: Kosor, Gnojnice, Dračevice, Kočine, Hodbina i Buna.
Utorak, 14. ožujka s početkom u 9 sati: Ortiješ

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 13. ožujak
7:30 - Drago Jurić za p. rod. SLAVKA i MATIJU, tetku MILKU i ost. p. iz ob. JURIĆ i BOŽIĆ

Utorak, 14. ožujak,
Prvi utorak sv. Anti
18 - Blaženka Raguž za p. rod. ŽARKA i JADRANKU Miloš

Srijeda, 15. ožujak
Treća srijeda sv. Josipu
7:15 - Pobožnost sv. Josipu
7:30 - Ante i Mara Sušac za p. rod. PERU i IVU Sušac, LJUBU i MARU Krezić, i p. brata IVANA Krezić

Četvrtak, 16. ožujak
18 - Rajko Marčinko za p. suprugu ANU, p. rod. STJEPANA i ANICU

Petak, 17. ožujak, Križni put
18 - Milka Miličević s ob. za p. rod. STJEPANA i STANU Mustapić, i p. sestru JELKU

Subota, 18. ožujak
7:30 - Ob. za p. MIRKA , KATU i OLGU Barišić

Nedjelja, 19. ožujak, 4. kor. ned.
8 - Ob. Planić za p. MARIA Knezović
9:30 - Zora Zovko za p. muža MATU i ost. p. iz ob. ZOVKO
11 - Misa za narod

Ponedjeljak, 20. ožujka
7:30 - Ob. Kramar za p. MIJU, ILIJU, SLAVKA i NADU Kramar

Utorak, 21. ožujka
Drugi utorak sv. Anti
18 - Ivo Jarak za p. rod. NIKU i KATU

Srijeda, 22. ožujka
Četvrta srijeda sv. Josipu
7:15 - Pobožnost sv. Josipu
7:30 - Ob. Džalto za p. PAVU

Četvrtak, 23. ožujka
18 - Pero Stjepanović za p. rod. LUKU i JELU, brata BOSILJKA, sestru MARU i tetku MATIJU

Petak, 24. ožujka, Križni put
18 - Željko Bilić za p. rod. MARKA i MIRU, brata MIROSLAVA

Subota, 25. ožujka, Blagovjest
7:30 - Ruža Marjanović za p. oca STANKA i ost. p. iz ob. BRADARIĆ

Nedjelja, 26. ožujka, 5. kor. ned.
8 - Dario i Zdravka za p. rod. NADU i MATU, ANU i SLAVKA, brata ŽELJKA i ost. p. iz ob.
9:30 - Dragan Čečura za p. JAKOVA i ost. p. iz ob. ČEČURA
11 - Misa za narod
12: 30 - Misa u Blagaju

Go back