Župne obavijesti od 18.1. do 31.1.2021.

Za crkvu (KM): Od krštenja Mihaela Raiča 100, od krštenja Mihe Stanića 100, od krštenja Josipa Stojčića 100, Matan Kukrika 100;

Za župni list (KM): Neda Gadžić 10, Boja Selmanić 10, Zdravko Šagolj 10, Slavko Nikšić 10, Anto Kvesić 10, Ante Sušac 15, Tonka Marić 10, Nenad Miočević 10, Anđa Jozić 20, Dragan Barišić 10, Marinko Jarak 10, Matan Kukrika 20, Janja Vijačkić 20, Željko Puljić 10, Miro Barišić 10;

Kruh sv. Ante (KM): -

Zavjet: Marija Kordić 20;

Kapela u Ortiješu: Veronika Đopa 50, Ante Škobalj 100, Petar Dragić 50;

Za pomoć žrtvama potresa u Sisačkoj biskupiji prikupili smo 3.790 KM.

Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike kao i ostale župne aktivnosti nastavljamo u subotu, 23. siječnja 2021. prema dosadašnjem rasporedu.

Navještaj Uskrsa i važnih termina kroz ovu godinu:

Središte čitave liturgijske godine Uskrsno je trodnevlje našega Gospodina raspetoga, ukopanoga i uskrsloga, a vrhunac mu je Uskrs 4. 4. 2021.
Od Uskrsa proistječu svi sveti dani:
Početak korizme na Pepelnicu 17. 2.
Uzašašće Gospodinovo 13. 5.
Svetkovina Duha Svetoga 23. 5.
Početak došašća 28. 11.
Ostali važniji termini u našoj župi:
7. 2. - 10. 2. Duhovna obnova
10. 2. Stepinčevo
16. 3. Početak pobožnosti sv. Anti
28. 3. CVJETNICA: ISPOVIJED
4. 4. USKRS
5. 4. Misa u groblju na Gubavici u 9 sati
11. 4. PRVA PRIČEST u 11 sati
25. 4. Kosor - Misa u groblju u 9,30
2. 5. Hodbina - Misa u groblju u 9,30
9. 5. Hodočašće u Hrasno
15. 5. KRIZMA u 11 sati
16. 5. Gnojnice-Misa u groblju u 9,30
23. 5. Duhovi-Misa u Lakševinama u 9,30
30. 5. Trojstvo-titular župe
3. 6. Tijelovo, titular crkve na Buni
13. 6. Kočine - misa u groblju u 9,30
11. 6. Srce Isusovo - misa u 8
20. 6. Misa u groblju na Ortiješu u 11 sati
27. 6. Dračevice - misa u groblju u 9,30
1. 7. Obljetnica posvete crkve na Buni
4. 7. Kamena-misa u groblju po dogovoru

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 18. siječnja
7:30 - Zdravko Banović za pok. oca ILIJU i strica BLAGU

Utorak, 19. siječnja
7:30 - Mila Perić s djecom za pok. supruga IVANA (1. god.)

Srijeda, 20. siječnja
7:30 - Ruža Marjanović za pok. supruga NEDJELJKA te sve pok. iz ob. Marjanović i Mijić

Četvrtak, 21. siječnja, sv. Agneza
17:30 Euharistijsko klanjanje

18 - Jakiša Bošković za pok. oca IVANA, majku ANICU, brata LUKU, sestre ROSU, BOŽICU i JANJU te ost. pok. iz ob. Bošković i Vrankić

Petak, 22. siječnja
18 - Dragica Bošković s ob. za pok. supruga LUKU te pok. IVANA i ANICU i sve pok. iz ob.

Subota, 23. siječnja
7:30 - Iva Puljić za pok. supruga ILIJU (god.)

Nedjelja, 24. siječnja III. nedjelja kroz godinu
8 - Rana sv. Misa
9:30 - Sveta Misa
11 - Misa za narod

Ponedjeljak, 25. siječnja, Obraćenje sv. Pavla
7:30 - Pero Talanga za pok. rod. DRAGU i ANICU, brata ANTU te sve pok. iz ob.

Utorak, 26. siječnja, sv. Timotej i Tit
7:30 - Mladen Pavlinović za pok. majku JELKU (god.) i oca PAVU te sve pok. iz ob. Pavlinović

Srijeda, 27. siječnja
7:30 - Dragica Perić za pok. oca BOŠKA, majku MARU i braću PERU i TOMISLAVA

Četvrtak, 28. siječnja, sv. Toma Akvinski
17:30 Euharistijsko klanjanje
18 - Blaženka Rotim za pok. oca SLAVKA Matića

Petak, 29. siječnja
18 - Ivka Stojanović na nakanu

Subota, 30. siječnja
7:30 - Ob. za pok. MATU Puljića i sve pok. iz ob. Puljić

Nedjelja, 31. siječnja IV. nedjelja kroz godinu
8 - Rana sv. Misa
9:30 Sveta Misa
11 - Misa za narod

Go back