Župne obavijesti od 21.10. do 3.11.2019.

Za crkvu (KM): Od sprovoda pok. Ivana Bevande 100, Od krštenja Mihaela Andrića 100, od sprovoda pok. Vinke Puljić 100, Anto Kožul 100, Andrija Verkić 20, Ivica Bošković 100, Mate Gagro 100, N. N. 100, Od krštenja Gabrijele Krstić 50, od krštenja Petre Gagro 200;

Za kapelu u Ortiješu (KM): Anto Kožul 50, Andrija Verkić 20;

Za župni list (KM): Brankica Bošnjak 10, Ljuba Kukrika 20;

Kruh sv. Ante (KM): -.

Župni vjeronauk i sekcije neće se održavati na spomendan Svih vjernih mrtvih (Dušni dan), subota, 2. studenoga 2019.

Ženidbeni navještaj Sakrament sv. ženidbe žele sklopiti:
- Marin Stanić, sin Perin i Jelice r. Đopa, iz naše župe i Nadalina Šimunović, kći Zoranova i Ljiljane r. Azinović iz župe Gradina. Njihovo vjenčanje predviđeno je u crkvi Presvetoga Tijela i Krvi Kristove na Buni, 27. listopada u 16 sati. Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured.

Mise po grobljima
Svi Sveti (1. studenoga):
- Lakševine u 11 sati
- Bunica u 14 sati
- Koto (Kosor) u 14 sati
- Ortiješ u 15 sati
- Gnojnice u 15 sati
- Vojno groblje u 16 sati

Dušni dan (2. studenoga):
- Kočine u 14 sati
- Dračevice u 15 sati
- Kamena
(3. 11. 2019. u 14 sati)

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 21. listopada
18 - Ob. Šakota za + LUCIJU i STJEPANA i sve ++ iz ob. Josipović i Kamenčić

Utorak, 22. listopada
18 - Ruža Marjanović za + bratiće STIPU i STANKA i bratanu KATU Lasić, svaka TOMU Sesara

Srijeda, 23. listopada
18 - Ob. za + ILINKU Pavlović (god.)

Četvrtak, 24. listopada
18 - Milenko Bošković za + oca LUKU, djeda IVANA, baku ANICU te svastiku MARIJU Topolko

Petak, 25. listopada
18 - Ob. za + LJILJANU Vranjkić (1.god)

Subota, 26. listopada
18 - Ivan Maslać za + rod. STOJANA i MARU, brata DANU, sestre DANICU, JANJU i LJUBICU

Nedjelja, 27. listopada 30. ned./god.
8 - Rana sv. Misa na Buni
9,30 - Misa na Buni – Dječja
9,30 - Misa u Blagaju
11 - Misa na Buni – Pučka
16 - Vjenčanje: Marin Stanić i Nadalina Šimunović

Ponedjeljak, 28. listopada, sv. Juda i Tadej, apostoli
18 - Jure Miličević s ob. za + JELKU Glavaš

Utorak, 29. listopada
18 - Spaso Raguž za + oca IVANA i majku JANJU

Srijeda, 30. listopada
18 - Ružica Marjanović za oca SLAVKA i ost. ++ iz ob.

Četvrtak, 31. listopada
18 - Milivoje Gagro za + rod. DRAGU i IVU te brata BOŽIDARA

Petak, 1. studenoga, SVI SVETI, Prvi Petak
- Sv. ispovijed prije Misa na grobljima
- Mise po grobljima

Subota, 2. studenoga, DUŠNI DAN
- Mise po grobljima

Nedjelja, 3. studenoga
8 - Rana sv. Misa na Buni
9,30 - Misa na Buni – Dječja
11 - Misa na Buni – Pučka
14 - Misa na groblju u Kamenoj

Go back