Župne obavijesti od 23.10. do 5.11.2023.

Za crkvu (KM) - za popravak krovišta na pastoralnom centru: Tomislav Ćorić 100, Mladenci Marin i Anđela Andrić 100, Janja Vijačkić 50, Marija Puljić 40, Ante Kvesić 40, Anđa Jozić 100, od krštenja Matea Jozić 100, Vlado Pavlović 50, Dragan Čečura 50, Jozo Puljić 100, Anton Šakota 50, Stjepan Drljo 200, Velimir Mijić 100

Za kapelicu u Ortiješu (KM): Ante Kvesić 40, Dragan Kozarić 100

Kruh sv. Ante (KM): Luca Nikolić 20, Vlado Pavlović 20, Dragan Čečura 20, Ljuba Kukrika 20 Mirko Perić 20, Stipo Petričević 100

Za župni list (KM): Mirko Perić 10

Vjeronauk i sekcije subotom:
10 - 10 : 45: prvopričesnici
10 : 45 - 11 : 30: krizmanici
11 - 12: proba sviranja
12 - 13: Mali zbor Put ljubavi
12 - 12 : 45: ministranski susret
17 : Veliki zbor Mir

Vjeronauk za 5, 6, 7 i 8 razred započet ćemo u mjesecu studenom iza Svi Svetih. U idućem župskom listu bit će objavljen raspored vjeronauka za te razrede.

Katarina Kosača Kotromanić

Rođena 1424. god. u Blagaju, kći Stjepana Vukčića Kosače. Udajom za kralja Stjepana Tomaša prihvaća katoličku vjeru i njoj ostaje vjerna do svoje smrti. Uzorna katolkinja u svakom pogledu, pomažući onima kojima je pomoć potrebna i radeći na duhovnoj izgradnji naroda. Imala je dvoje djece. Podigla je nekoliko crkava i kapela. Nesloga hrvatskih velikaša omogućila je prodor Turcima u Bosnu. Umire joj muž, a turci joj djecu odvode u roblje i nasilno islamiziraju. Sklonila se u Dubrovačku Republiku, a odatle u Rim, gdje ju je sam papa primio s velikim počastima. Nekoliko dana prije svoje smrti načinila je oporuku, kojom Bosnu ostavlja svojoj djeci, ukoliko se vrate iz ropstva i ponovno prigrle katoličku vjeru, a ako to ne učine, svoje kraljevstvo ostavlja Svetoj Stolici. Umrla je 25. listopada 1478. god., a sahranjena je, prema vlastitoj želji, u bazilici Santa Maria in Aracoeli u Rimu, gdje je često molila. Pri obnovi oltara te crkve stotinjak godina poslije njezine smrti, izmještena je nadgrobna ploča i smještena na najbliži stup, dok je ostalo nepoznato gdje su završili njezini zemni ostaci.

U srijedu (25. X) je godišnjica smrti Katarine Kosače Kotromanić. Tim povodom imat ćemo taj dan misu u Blagaju u 15 sati.

Raspored svetih misa po grobljima:

Svi Sveti:
- Lakševine u 11 sati
- Bunica u 14 sati
- Koto ( Kosor) u 14 sati
- Ortiješ u 15 sati
- Gnojnice u 15 sati

Dušni Dan:
- Kočine u 14 sati
- Dračevice u 15 sati

Subota, 28. listopada
- Kamena u 15 sati

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 23. listopad
18 - Milenko Bošković s ob. za p. oca LUKU, brata LJUBU, djeda IVANA, baku ANICU, punca TOMISLAVA, svastiku MARIJU i sve p. iz ob. BOŠKOVIĆ i PULJIĆ

Utorak, 24. listopad
18 - Ob. za p. JOZU i BOŽICU Puljić

Srijeda, 25. listopad
18 - Mario Vranjkić za p. majku LJILJANU i sve p. iz ob. VRANJKIĆ i BURIĆ

Četvrtak, 26. listopad
18 - Andrija Verkić za p. RUŽU Ilić - Verkić

Petak, 27. listopad
18 - Djeca za p. rod. PERU i LUCU Mandarić

Subota, 28. listopad, sv. Šimun i Juda Tadej
18 - Anto Rako za p. oca BOSILJKA

Nedjelja, 29. listopad, 30. ned. k. g.
8 - Slaven Tikvić s ob. za p. rod. VINKA i DRAGICU
9:30 - Pero Talanga za p. rod. ANICU i DRAGU, p. brata DRAGU i ost. p.
11 - misa za narod

Ponedjeljak, 30. listopad
18 - Djeca za p. MIJU i MARU

Utorak, 31. listopad
18 - Spaso Raguž za p. rod. IVANA i JANJU i ost. p. iz ob. RAGUŽ

Srijeda, 1. studeni, Svi Sveti
Mise po grobljima

Četvrtak, 2. studeni, Dušni dan
Mise po grobljima

Petak, 3. studeni, Prvi petak
7:30 - Mira Bevanda za p. supruga MARKA , p. rod. PERU, ANĐU, MIRKA i PILU

Subota, 4. studeni, sv. Karlo Boromejski
7:30 - Ob. za p. ILINKU Pavlović
12 - Krštenje: Petar Gagro

Nedjelja, 5. studeni, 31. ned. k. g.
8 - Supruga Neda s dj. za p. supruga LAKANA i ost. p. iz ob.
9:30 - Matija i Vinko Kovačević za p. brata MIRKA, sestru MARTU i sve p. iz ob. KOVAČEVIĆ, RADIĆ i MARIĆ
11 - misa za narod

Go back