Župne obavijesti od 7.11. do 20.11.2022.

Za crkvu (KM): Ivan Pehar 50, Ivan Knežević 50, N.N. 200

Za župni list (KM): Marina Barišić 10, Mara Bošković 10

Kruh sv. Ante (KM): Ivan Pehar 10,N. N. 20, Mara Bošković 10

Za kapelicu u Ortiješu (KM): Kata Mihalj 100

VJERONAUK za 5, 6, 7 i 8 razred:

Kada djeca imaju prvu smjenu u školi tada imaju i župni vjero­nauk tj. svako drugi tjedan.

U petak (11. XI) vjeronauk u crkvi za za 6 i 8 razredu u 12:45 sati.

U petak (18. XI) vjeronauk u crkvi za 5 razred u 11.15 sati, a za 7 razred u 12:00 sati.

Ostali vjeronauci i sekcije su po ustaljenom rasporedu.

Svete Mise radnim danom kroz mjesec studeni bit će slavljene po sljedećem rasporedu: ponedjeljak, srijeda, petak i sub­ota u 7:30, utorkom i četvrtkom u 18 sati.

In memoriam: Fra Petar Vlašić

8. studenog navršava se 10 godina od kad nas je napustio naš bivši župnik fra Petar Vlašić. Fra Petar je preminuo u 75. godini života, 51. godini redovništva i 47. godini svećeništva. Pokopan je 9. studenog 2012.. godine na groblju Kovačica u Međugorju.

Iza fra Petrova krhkog tijela zračila je istinska pobožnost i jednostavnost. Zahvaljujemo Gospodinu na njegovu služenju u našoj župi od 1991. do 1999. god. Preporučimo njegovu dušu u naše molitve.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!

Za Misijsku nedjelju, 23. listopada prikupili smo za naše misionare iznos od 3.400,00 KM. U njihovo ime svima srdačno zahvaljujemo.

SVETE MIS EKROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 7. studeni
7:30 - Bosiljko Bekavac za p. rod. IVUŠU i MATU i sve pok. iz ob. BEKAVAC

Utorak, 8. studeni
18 - Obitelj za p. ILINKU Pavlović

Srijeda, 9. studeni, Posveta Lateranske bazilike
7:30 - Ob. Tolić za p. MARIJU i SERAFINU Tolić

Četvrtak, 10. studeni, sv. Leon Veliki
18 - Obitelj za p. IVANA Sudar

Petak, 11. studeni, sv. Martin
7:30 - Supruga s djecom za p. ZDRAVKA Leku

Subota, 12. studeni, sv. Jozafat
7:30 - Ob. Zvonke Trlin za p. oca DRAGU i p. TOMISLAVA Moru

Nedjelja, 13. studeni
8 - Nada Gadžić s dj. za p. supruga LAKANA i ost. p. iz ob.
9:30 - Ob. za p. SREĆKA Gagru
11 - Misa za narod

Ponedjeljak, 14. studeni, sv. Nikola Tavelić
7:30 - Djeca za p. ZORANA i ZDENKU Krtić

Utorak, 15. studeni
18 - Ob. za p. MARINKA Talijanac

Srijeda, 16. studeni
7.30 - Jelka Čuljak za p. muža SLAVKA Čuljak

Četvrtak, 17. studeni, s. Elizabeta Ugarska
18 - Janja Banović za p. muža IVANA i sve p. iz ob. BANOVIĆ i BEBEK

Petak, 18. studeni
7:30 - Lucija Marjanović za p. IVANA, ANICU, MARU, JELKU, DANU i BRANKU

Subota, 19. studeni
7:30 - Ob. za p. JELU Talijanac

Nedjelja, 20. studeni
8 - Dragica Perić za p. rod. BOŠKA i MARU, p. braću PERU i TOMISLAVA
9:30 - Karlo Ilić za p. rod. PERU i BOSILJKU i ost. p. iz ob. ILIĆ i RAIĆ
11 - Misa za narod

Go back