2014

Proslavljen blagdan bl. Alojzija Stepinca, zaštitnika pastoralnog centra naše župe

Za ovaj dan pripremili smo se prigodnom trodnevnicom, u kojoj smo, osim mise, imali i druge duhovne sadržaje koji su uljepšali i obogatili ovo slavlje. Svete mise za trodnevnicu predvodio je don Tomo Mlakić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije i don Ante Komadina, koji je predvodio misno slavlje prvoga dana zbog odsutnosti don Tome, koji je imao smrtni slučaj u obitelji i zbog čega nije mogao doći. Svećenici su tih dana u svojim propovijedima isticali najveću značajku kršćanstva – zakon ljubavi, upravo onako kako je to činio i bl. Alojzije.

Read more …

Blaženi Alojzije Stepinac, zaštitnik našega Pastoralnoga centra

- Četvrtak, 6. II. 17.30 - Euharistijsko klanjanje 18 - Sveta Misa Susret s članovima Udruge sv. Veronika - Petak, 7. II. 17,30 - Krunica (predmole ministranti) 18.00 - Misa i predstavljanje prvopričesnika Predavanje za bračne parove (nakon Mise) Pod sv. Misom pjeva dječji zbor “Put ljubavi”

Read more …

Župne obavijesti: 2.2. - 16. 2. 2014.

Misne nakane: Obiteljske misne nakane (od Stepinčeva do kraja građanske godine) primao sam, kao i prošle godine, kroz mjesec siječanj. Misne nakane napisane su u godišnji raspored Misa. Od danas primam i druge nakane svetih Misa koje možete naručiti u župnom uredu. Prvi Petak u mjesecu je na prvu večer trodnevnice. Mogućnost sv. Ispovjedi bit će kroz sva tri dana priprave za blagdan bl. Alojzija Stepinca. Vjeronauk za 1. i 2. razred bit će u subotu, 8. veljače u 15 sati.

Read more …

Druga vazmena nedjelja (A)

Prvo čitanje Dj 2,42-47 Braća bijahu postojana u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridru­živao spasenike.

Read more …

USKRS (A)

Prvo čitanje Dj 10, 34a. 37-43 U one dane: Prozbori Petar: "Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje - ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima - nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha."

Read more …

CVJETNICA - NEDJELJA MUKE GOSPODNJE (A)

Prvo čitanje Iz 50,4-7 Gospodin Bog dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici. Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti.

Read more …

5. korizmena nedjelja (A)

Prvo čitanje Ez 37,12-14 Ovo govori Gospodin Bog: „Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu! I znat ćete da sam ja Gospodin kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, narode moj! I duh svoj udahnut ću u vas da oživite i dovest ću vas u vašu zemlju i znat ćete da ja, Gospodin, govorim i činim“ - govori Gospodin Bog.

Read more …

4. korizmena nedjelja (A)

Prvo čitanje 1Sam 16,1b.6-7.10-13a U one dane: Reče Gospodin Samuelu: »Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.« Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, reče u sebi: »Jamačno, evo pred Gospodinom stoji njegov pomazanik!« Ali Gospodin reče Samuelu: »Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu.« Tako Jišaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče Jišaju: »Gospodin nije izabrao nijednoga od ovih.« Potom zapita Jišaja: »Jesu li to svi tvoji sinovi?« A on odgovori:

Read more …

3. korizmena nedjelja (A)

Daj nam vode da pijemo! Čitanje Knjige Izlaska U one dane: Narod je žeđao za vodom pa je mrmljao protiv Mojsija i govorio: »Zašto si nas iz Egipta izveo? Zar da žeđom pomoriš nas, našu djecu i našu stoku?« Mojsije nato zazva Gospodina: »Što ću s ovim narodom? Još malo pa će me kamenovati.« Gospodin odgovori Mojsiju: »Istupi pred narod! Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starješina; uzmi u ruku štap kojim si udario Rijeku i pođi. A ja ću stajati pred tobom ondje, na pećini na Horebu.

Read more …

2. korizmena nedjelja (A)

Prvo čitanje Post 12,1-4a U one dane: Gospodin reče Abramu:“Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u zemlju koju ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati i sam ćeš biti blagoslov. Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati; sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati.“ Abram se zaputi kako mu je Gospodin rekao.

Read more …