2014

PRESVETO TROJSTVO (A)

Prvo čitanje Izl 34, 4b-6. 8-9 U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva ime Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!« Gospodin prođe ispred njega te se javi: »Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.«

Read more …

DUHOVI - PEDESETNICA (A)

Prvo čitanje Dj 2, 1-11 Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom.

Read more …

Sedma vazmena nedjelja (A)

Prvo čitanje Dj 1, 12-14 Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev - svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.

Read more …

Šesta vazmena nedjelja (A)

Prvo čitanje Dj 8, 5-8. 14-17 U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu.Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana.

Read more …

Peta vazmena nedjelja (A)

Prvo čitanje Dj 6, 1-7 U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi.« Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana,

Read more …

Župne obavijesti 12. - 25. svibnja 2014.

Dvostruko slavlje previđeno je u Blagaju 25. svibnja 2014. god – Krizma i 40. obljetnica misništva msgr. dr. Želimira Puljića - s početkom u 11 sati. Dragi vjernici ponosni smo na našege “župljanina”, zadarskoga nadbiskupa koji je na čelu HBK, a uvijek nas se rado sjeti. Zahvaljujemo mu što je prihvatio biti s nama i mladima zajedno s domaćim biskupom Ratkom podijeliti sakrament krizme. Naših je krizmanika ove godine 51. Krizma će biti u Blagaju, jer je u crkvi na Buni postavljena skela i izvode se radovi a ujedno je to i župna crkva u kojoj je nadbiskup kršten. Stoga radosno pođimo taj dan do Blagaja.

Read more …

Četvrta vazmena nedjelja (A)

Prvo čitanje Dj 2,14a.36-41 Na dan Pedesetnice Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: »Pouzdano neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom.« Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: »Što nam je činiti, braćo?« Petar će im:

Read more …

PRVA SVETA PRIČEST U ŽUPI

Isus je na posljednjoj večeri, kada je došao čas da prijeđe s ovoga svijeta svome Ocu, apostolima oprao noge i dao im zapovijed ljubavi, ustanovio Euharistiju kao spomen svoje smrti i Uskrsnuća. Ostavio je Crkvi, svojoj ljubljenoj zaručnici sakrament pobožnosti, znak jedinstva i vez ljubavi. Euharistija ja i čin zahvaljivanja Bogu, sveta žrtva koja uprisutnjuje Krista Spasitelja. Tu je svoje učenike poučavao i bodrio da ustraju u jedinstvu i ljubavi, molio je za njih i za sve ljude svoju velikosvećeničku molitvu (Iv 17)

Read more …

IZVJEŠTAJ SA SHKM-a , Dubrovnik, 26. i 27. Travnja 2014. Godine

26. i 27. Travnja 50-ak mladih naše župe bili su dio Susreta Hrvatske Katoličke Mladeži koji se održava svake dvije godine, ali ovaj put u Dubrovniku, pod geslom „Na slobodu pozvani“.Duhovno bogati i vjerom učvršćeni započeli su svoj hod na susret ponajprije obilaskom Trebinjske katedrale, posvećene Bl. Djevici Mariji. Put nastavljaju sve do stare jezgre grada Dubrovnika, gdje je svečano otvoren Susret. U bogatom pred-programu, ispunjenim pjesmom, svjedočenjima, kratkim filmovima i skečevima mogli su uživati svi sudionici Susreta.

Read more …

Treća vazmena nedjelja (A)

Prvo čitanje Dj 2, 14.22-33 Na dan Pedesetnice ustade Petar zajedno s jedanaestoricom, podiže glas i prozbori: »Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama – njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada. David doista za nj kaže:

Read more …