2014

Ponovno smo u našoj crkvi

Svečano otvaranje naše crkve na Buni bilo je najavljeno za nedjelju 7. rujna u 11 sati. U dogovoru s mjesnim biskupom Ratkom Perićem odlučili smo uređenje crkve obilježiti svečanom svetom Misom. Misno slavlje započelo je procesijom kroz crkvu koju je predvodio naš novi suradnik na Buni, bogoslov Marin Skender

Read more …

Župne obavijesti od 1.9. do 14.9.2014.

Župnikov novi suradnik - bogoslov Marin Skender Ovih je dana, bogoslov Marin Skender iz župe Potoci raspoređen provesti Pastoralnu godinu, pripremnu za primanje sakramenta svetoga reda, u župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna. U nedjelju, 7. rujna, bit će predstavljen i župljanima. Marin je rođen u Mostaru 1986. Završio je Srednju Medicinsku u Mostaru (2001.- 2005.), filozofiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, teologiju u Zagrebu. Diplomirao je 8. srpnja 2014. na Filozofsko

Read more …

SV. OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA (B)

Prvo čitanje: Sir 3, 2-6.12-14 (Ili: Post 15, 1-6;21,1-3) Tko se boji Gospodina, časti roditelje. Čitanje KnjigeSirahove Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina.

Read more …

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Prvo čitanje – 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Kad se David kralj nastanio u svojem dvoru a Gospodin mu pribavio mir od svih njegovih neprijatelja uokolo, reče kralj proroku Natanu: “Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Kovčeg Božji stoji pod šatorom.” A Natan odgovori kralju: “Idi i čini sve što ti je na srcu jer je Gospodin s tobom.” Ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Gospodnja: “Idi, reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Gospodin:

Read more …

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Prvo čitanje Iz 61,1-2a.10-11 Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovjesnikom biti siromasima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenicima proglasiti slobodu, sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje. Radujem se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu me

Read more …

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Prvo čitanje Iz 40,1-5.9-11 Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi!

Read more …

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Prvo čitanje - Iz 63, 16b-17, 19b; 64, 2b-7 Ti si Gospodine, otac naš, “Otkupitelj naš” – ime ti je oduvijek. Zašto, Gospodine, zašto nas puštaš da s tvojih putova lutamo, zašto dade da nam srce otvrdne pa te se više ne boji? Vrati se, radi slugu svojih i radi plemena baštine svoje! O, da razdreš nebesa i siđeš, pred tobom brda bi se potresla! Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo da bi bog koji, osim tebe, takvo što učinio onima koji se uzdaju u njega.

Read more …

ISUS KRIST - KRALJ SVEGA STVORENJA (A)

Prvo čitanje Ez 34, 11-12. 15-17 »Ovo govori Gospodin Bog: 'Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka' - govori Gospodin Bog. 'Potražit ću izgubljenu,

Read more …

33. nedjelja kroz godinu (A)

Prvo čitanje Izr 31,10-13.19-20.30-31 Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima.Lažna je ljupkost, tašta je ljepota:

Read more …

POSVETA LATERANSKE BAZILIKE (A)

Prvo čitanje: Ez 47, 1-2.8-9.12 Vidjeh vodu gdje izvire iz Hrama. I svi do kojih doprije ta voda bijahu spašeni.
Čitanje Knjige proroka Ezekiela U one dane: Odvede me anđeo natrag k vratima Doma Gospodnjega. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku — jer pročelje Doma bijaše prema istoku— i voda otjecaše ispod desne strane Doma, južno od žrtvenika

Read more …