HRVATSKA KATOLIČKA MLADEŽ

grb_HKM    list_rijec_zajedno

Hrvatska katolička mladež „Bl. Alojzije Stepinac“ – Buna, dalje HKM, osnovan je 14. studenoga 2001. godine  pod vodstvom don Željka Majića, tadašnjeg župnika. To je Udruga katoličke mladeži župe Presvetoga Trojstva, Blagaj-Buna koja se okuplja u Pastoralnom centru „Bl. Alojzije Stepinac“ na Buni.
Udruga ima svoj Pravilnik koji govori o općim odredbama, svrsi HKM-a, sredstvima rada, članstvu, organizaciji rada, poslovniku i zaključnim odredbama.
Cilj osnivanja udruge je organiziranje mladeži u svrhu rada na vlastitoj duhovnoj izgradnji i posvećenju članova, te za apostolat i duhovnu, moralnu i kulturnu obnovu katoličke mladeži na području župe u duhu Evanđelja.
Član  HKM-a može biti svaki krizmani župljanin s područja župe dokle god nije stupio u ženidbeni vez.
Članovi HKM-a dužni su promicati razne aktivnosti na razini mjesta i župe koje će voditi k općem duhovnom, društvenom, socijalnom, kulturnom i svakom drugom dobru pojedinca i zajednice.
Redoviti susreti Udruge su u načelu svake srijede u 20.00, prema usvojenom radnom kalendaru za tekuću godinu. Najmanje dvaput godišnje (na početku i na kraju akademske godine) sastaje se skupština Udruge kako bi raspravljala o dosadašnjem radu i postignutim rezultatima, te donosila nova zaključke i planove za budućnost.
Geslo HKM-a je "U tebe se, Gospodine, uzdam", što je zapravo bilo biskupsko geslo blaženog Alojzija.
HKM se sastoji od Predsjedništva i sekcija HKM-a.
Predsjedništvo se sastoji od predsjednika, potpredsjednika i tajnika.
Sekcije sačinjavaju pročelnici, zamjenici pročelnika i njezini članovi.

HKM se sastoji od sljedećih sekcija:

  1. karitativna
  2. liturgijska
  3. dramska
  4. sportska
  5. medijska i
  6. animatorska

LIST RIJEČ koji izdaje medijska sekcija HKM-a možete pogledati ovdje (zadnji broj)
SPOMENICU u povodu desete obljetnice HKM-a možete preuzeti ovdje

SEKCIJE MLADIH

Hrvatska Katolička Mladež (HKM) uzela je kao svoje biskupsko geslo blaženoga Alojzija Stepinca: U tebe se, Gospodine, uzdam!
Sastoji se od 6 sekcija: liturgijske, karitativne, medijske, sportske, dramske i animatorske. Svaka sekcija ima svoga pročelnika i zamjenika. Njihova je zadaća sastajati se tijekom godine u svim važnim župnim prigodama: Božić, Uskrs, Stepinčevo, Presveto Trojstvo, Krizma, hodočašća, dolasci gostiju, itd., kako bi se dogovorili oko organizacije i svih drugih stvari potrebnih za tu prigodu.

LITURGIJSKA SEKCIJA

Zadaća ove sekcije odnosi se prvenstveno na liturgijske obrede: čitanje liturgijskih tekstova pod nedjeljnom svetom misom, zatim čitanja prilikom velikih svetkovina kao što su Presveto Trojstvo, Božić, Uskrs, Tjelovo, Duhovi i druga. Ova sekcija također sudjeluje u organiziranju križnoga puta, molitvenih susreta, susreta mladih i svih pastoralnih događanja i preuzima potrebne dužnosti radi lakšeg i boljeg odvijanja samih susreta i svečanosti.

KARITATIVNA SEKCIJA

Ova sekcija ima zadaću u prvom redu pomagati u radu župnog karitasa. Angažira se u raznošenju paketa za Božić, Uskrs i drugim prigodama, te prikupljanju milodara kod raznih sponzora prilikom akcija koje se organiziraju prema potrebi. Također sudjeluje u karitativnim akcijama uređivanja, čišćenja ili krečenja kuća kod siromašnih obitelji.

MEDIJSKA SEKCIJA

Osnovna zadaća ove sekcije je uređivanje župnog vjesnika Riječ koji je izlazio u početku i četiri puta godišnje, zatim dvaput godišnje, a ove, 2010. g., nadamo se da će izaći jednom, kao svojevrsna župna kronika. Pročelnik je dužan voditi računa da svi preuzmu svoju rubriku u listu i da je na vrijeme dovrše. Vodi i uređuje Face-profil HKM-a koji je startao sredinom 2010. godine i otvoren je za sve. Također je odgovoran za organizaciju aktualnih vijesti za web stranicu župe, tj. da se slike i tekstovi što prije dostave tehničkom uredniku.

SPORTSKA SEKCIJA

Ova sekcija ima u vidu župni nogometni sastav Buna koji redovno nastupa na Međužupnoj ligi naših biskupija. Ekipa se sastoji od pet igrača i pet zamjena. Također sudjeluje o organiziranju sportskih događaja na području župe.

DRAMSKA SEKCIJA

Ova sekcija ima zadaću raditi oko priredbi, recitala, igrokaza i sličnih stvari koje se organiziraju u župi. Organizira priredbu za polnoćku, priprema žive jaslice za Božić te pomaže pri organiziranju recitala i priredbi djece u raznim prigodama.

ANIMATORSKA SEKCIJA

Animatori prije svega pomažu u redovitom održavanju župnih kateheza za sve uzraste. Posebno su pri ruci svećeniku u radu oko prvopričesnika i krizmanika. Rado pomažu i pri radu s najmanjima (prvi i drugi razred). Njihova zadaća se proteže i na animiranje različitih susreta, od mladih pa sve do zrelih ljudi, ukoliko se za to ukaže potreba.

LIST RIJEČ koji izdaje medijska sekcija HKM-a možete pogledati ovdje (zadnji broj)
SPOMENICU u povodu desete obljetnice HKM-a možete preuzeti ovdje