2013

Župne obavijesti: 27.5. - 9.6. 2013.

Župni vjeronauk i sekcije završile su Vjeronaučnom olimpijadom. Za župni list: Željka Čobanović 10 KM. Za crkvu: Dragan Tomić 50, Od sprovoda pok. Zdravka Azinovića 100, Ob. Mire Radić 50 KM. Blagaj: Čišćenje crkvenoga dvorišta u Blagaju odradilo je poduzeće “Parkovi”. Zahvaljujem ravnatelju i djelatnicima predvođenim našim župljanima. Priključena je i voda i struja u župnu crkvu u Blagaju.

Read more …

ZBOROVANJE ZBOROVA

Zborovanje zborova

Na Duhovski ponedjeljak, 20. svibnja ove godine, Katolička Crkva slavi Mariju Majku Crkve koja je zaštitnica naše mostarske katedrale. Na taj je dan slavljena svečana sveta Misa u katedrali u 18 sati koju je predvodio apostolski nuncij Luigi Pezzuto uza suslavlje našega mjesnog biskupa Ratka Perića i više svećenika. Nakon svete Mise u čast Mariji Majci Crkve organizirano je zborovanje,

Read more …

Najava proslave Presvetog Trojstva u župi

Trodnevnica za Presveto Trojstvo: Prva večer trodnevnice, 23. 5. 2013. Misu predvodi don Mile Vidić Druga večer trodnevnice, 24. 5. 2013. Misu predvodi don Ivan Perić Treća večer trodnevnice, 25. 5. 2013. - Biciklijada i olimpijada - Sveta Misa: predvodi don Ivo Šutalo - Večer folklora u Blagaju

Read more …

OBNOVLJENA UNUTRAŠNJOST BLAGAJSKE CRKVE

Intenzivne pripreme na obnovi unutrašnjosti blagajske crkve krenule su odmah poslije Uskrsa iz dva razloga: prvi je proslava naslova blagajske crkve-Presvetoga Trojstva, a drugi je prvo poslijeratno vjenčanje u blagajskoj crkvi. Nekoliko je veoma zahtjevnih poslova bilo za napraviti: promijenjena je ulazna kapija te stavljena nova klizna od kovanoga žejeza, promijenjena su ulazna crkvena vrata i postavljena nova dvokrilna hrastova vrata, ugrađena su nova sakristijska i vrata na zvoniku te postavljena ograda na koru.

Read more …

Bogoslovi i odgojitelji s biskupom i župnikom na Buni

Bogoslovi

Naša župa ima jednoga bogoslova, Roberta Perića, na drugoj godini Filozofsko-teološkoga studija u Sarajevu. Zajedno sa svojim kolegama i odgojiteljima pošao je na studijsko putovanje u Boku Kotorsku, u zaljev svetaca, gdje će u nedjelju slaviti svetu Misu u rodnom gradu sv. Leopolda Bogdana Mandića, na njegov spomendan. Budući da se naša župa nalazi na račvanju rijeka i raskrižju putova odlučili su posjetiti nas.

Read more …

Župne obavijesti: 13.5. - 26.5. 2013.

Župni vjeronauk i sekcije završavaju sa svetkovinom Presvetoga Trojstva. Za župni list: Dario šimić 20, N. N. 10, Ana Kozarić 10, Spaso Raguž 20 KM. Za crkvu: Od sprovoda Ante Vladić 50, N. N. 100, prvopričesnik Mateo Blažević 100 KM. Za uređenje crkvenoga dvorišta: Sjemenarna Bišće Polje 500 KM u materijalu. Obavijest iz Osnovne škole Marina Držića Buna: Upis u I. razred održat će se 27. 5. 2013. od 13,30 do 15,30 sati. Upisuju se djeca koja do 1. ožujka tekuće kalendarske godine navršavaju pet i pol (5,5) godina života.

Read more …

Kip Presvetoga Trojstva u crkvi u Blagaju (VIDEO)

Zahvaljujući angažmanu i trudu blagajsko-bunskih župnika svakodnevno se vide pomaci u izgradnji i uređenju blagajske crkve, koja je tijekom ratnih stradanja bila devastirana. S obnovom crkve započelo se prije tri godine. Na red je došlo unutarnje bojanje i postavljanje ulaznih hrastovih vrata. Dok su tesari postavljali prelijepa ulazna vrata i vrata na zvoniku,

Read more …

BLAGOSLOV POLJA I SV. MISE PO GROBLJIMA

28. 4. Kosor 5. 5. Hodbina 11. 5. Ortiješ 12. 5. Gnojnice 19. 5. Duhovi-Misa u Lakševinama 16. 6. Kočine 30. 6. Dračevice 7. 7. Kamena

Read more …

Župne obavijesti: 29.4. - 12.5. 2013.

Župni vjeronauk i sekcije nastavljaju se po ustaljenom rasporedu. Za župni list: Pavka Perić 10, Zdenka Radić 20 KM. Za crkvu: Od krštenja Tome Braća 50, od krštenja Mladena Kukrića 50 KM. Za uređenje crkvenoga dvorišta: Udruga žena sv. Veronika 100 KM. Trinaest utoraka sv. Anti. Pobožnost svetom Anti započeli smo u utorak, 19. 3. 2013. Sljedeći su sedmi i osmi utorak pred blagdan sv. Ante.

Read more …

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU (C)

Prvo čitanje:Iz 66, 18-21 Dovest će svu vašu braću između svih naroda. Čitanje Knjige proroka Izaije Ovo govori Gospodin: »Ja dobro poznajem njihova djela i namjere njihove. Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju slavu! Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan – k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje slave – i oni će navješćivati slavu moju narodima. I dovest će svu vašu braću između svih naroda kao prinos Gospodinu – na konjima, na bojnim kolima i nosilima, na mazgama i jednogrbim devama – na svetu goru svoju u Jeruzalemu«

Read more …