2013

Župne obavijesti: 28.10. - 10.11. 2013.

Za crkvu: Od sprovoda pok. Marka Vučine 140; od sprovoda pok. Mare Marić 100, Mario Barić 50, od krštenja Roberta Krstića 50, Marinko Maslać 100 KM. Za župni list: Mara Bošković 10, Rajka Kulaš 10 KM, Ivan Jurković 10, Ana Rogić 10, Luca Nikolić 10 KM. Listopadska pobožnost BDM Bilo je lijepo vidjeti vas kako kroz mjesec listopad dolazite i molite se Bogu po zagovoru nebeske Majke. Neka vam se usliši sve ono što ste žarko prosili.

Read more …

30. NEDJELJA KROZ GODINU (C)

1. čitanje: Sir 35,12-14.16-i 8 Gospodin je sudac i ne gleda tko je tko. Nije pristran na štetu siromahovu i sluša molitvu potlačenoga. Ne prezire jauk siročeta ni udovice kad izlijeva svoj bol. Tko Boga služi svim srcem svojim, bit će uslišan, jer njegove se molbe dižu do oblaka. Molitva poniznog prodire kroz oblake i on nema mira dok ona ne dođe do Boga i ne popušta dok ga Svevišnji ne pogleda, pravedno ne presudi i pravdu ne uspostavi.

Read more …

Hodočasnici iz Zagorja i Podravine na Buni

Na nedjelju, 13. listopada 2013. god. misno slavlje uveličali su hodočasnici iz župa sv. Elizabete Ugarske iz Jalžabeta i sv. Đurđa Ludbreškoga iz drage nam Podravine i Zagorja zajedno sa svojim župnicima don Josipom Vidovićem i don Vladom Borakom. Izrazili su želju da svoje hodočašće dovrše baš na našoj Buni. Don Josip se kroz propovijed obratio našim vjernicima i na lijep način dočarao veličinu zajedništvu i sjedinjena u molitvi, radosti i ljubavi Kristovoj. Nakon mise naši su se gosti zadržali

Read more …

Mostar – Rim: U vjeri hodimo

U Godini vjere treba potaknuti vjernike da hodočaste Petrovoj Stolici, da ondje ispovjede vjeru u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, u jedinstvu s onim koji je danas pozvan učvrstiti svoju braću u vjeri (usp. Lk 22, 32). (Pastoralne smjernice za Godinu vjere, I.2) Ovom pozivu, koji je upućen svim vjernicima Katoličke Crkve u Godini vjere, odazvale su se i naše hercegovačke biskupije. U Kalendaru susreta i slavlja kroz ovu Godinu za prvi tjedan listopada 2013., predviđeno je biskupijsko hodočašće na grobove Apostolskih prvaka.

Read more …

29. NEDJELJA KROZ GODINU (C)

1. čitanje: Izl 17, 8-13 U one dane: Dođu Amalečani i zaratuju s Izraelcima kod Refidima. A Mojsije reče Jošui: »Odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra stati na vrh brda, sa štapom Božjim u ruci.« Jošua učini kako mu je Mojsije rekao te zapodjene borbu s Amalečanima, a Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda. I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali; a kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalečani. Ali Mojsiju ruke napokon klonu. Zato uzeše kamen i staviše ga poda nj. On sjede, dok mu Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke, tako da mu izdržaše do sunčanog zalaska. I Jošua oštricom mača svlada Amaleka i njegov narod.

Read more …

Župne obavijesti: 14.10. - 27.10. 2013.

Ženidbeni navještaj: Sakrament sv. ženidbe žele sklopiti: - Ivan Žilić, sin Nikičin i Zdravke r. Augustinović iz naše župe i Ivana Gagro, kći Milina i Janje r. Arapović iz župe Katedrala. Njihovo vjenčanje predviđeno je u mostarskoj Katedrali 19. listopada. 2013. - Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured. Mladence neka prati Božji blagoslov. Listopadska pobožnost BDM u našoj crkvi na Buni radnim je danom u 17,30. Prigoda za ispovijed pola sata prije sv. Mise.

Read more …

28. NEDJELJA KROZ GODINU (C)

1. čitanje: 2 Kr 5, 14-17 U one dane: Naaman Sirac siđe i opra se sedam puta u Jordanu, prema riječi Elizeja, čovjeka Božjega. I tijelo mu posta opet kao u malog djeteta - očistio se od svoje gube. Vrati se on čovjeku Božjemu sa svom svojom pratnjom, uđe, stade preda nj i reče mu: »Evo, sad znam da nema Boga na svoj zemlji, osim u Izraelu. Zato te molim, primi dar od svoga sluge.« Ali Elizej odgovori: »Živoga mi Gospodina kome služim, ne primam!« Naaman navaljivaše da primi, ali on ne htjede. Tada Naaman reče: »Dobro, kad nećeš. Ali barem dopusti da meni, tvome sluzi, dadu ove zemlje koliko mogu po­nijeti dvije mazge. Jer sluga tvoj neće više prinositi pomirnica ni klanica drugim bogovima nego samo Gospodinu.«

Read more …

Župne obavijesti: 30.9. - 13.10. 2013.

Sakrament sv. ženidbe žele sklopiti: - Tihomir Petrović, sin Ivanov i Vesne r. Rajić iz naše župe i Marija Pehar, kći Franina i Ive r. Planinić iz župe Gradina. Njihovo vjenčanje predviđeno je na Gradini 4. listopada. 2013. - Jakov Pjevac, sin Stankov i Mare r. Maslać iz župe Čapljina i Anita Jurić, kći Dragina i Stane r. Burić iz naše župe. Njihovo vjenčanje predviđeno je na Buni 5. 10. 2013. u 17 sati. Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured. Mladence neka prati Božji blagoslov. Listopadska pobožnost BDM u našoj crkvi na Buni radnim je danom pola sata prije večernje svete mise, u 17,30.

Read more …

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Pravednik živi od svoje vjere. Čitanje Knjige proroka Habakuka »Dokle ću, Gospodine, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi ’Nasilje!’ a da ti ne spasiš? Zašto puštaš da gledam nepravdu, zašto gledaš ugnjetavanje? Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je, razmirica bjesni!« Tada Gospodin odgovori i reče: »Zapiši viđenje, ureži ga na pločice da ga čitač lako čita. Jer ovo je viđenje za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti! Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.«

Read more …

Raspored župnog vjeronauka i sekcija

- ponedjeljak (poslije jutarnje smjene): 5. ili 6. razredi - utorak (poslije jutarnje smjene): 7. razredi 20 sati proba pjevanja za zbor “Mir” poslije probe tečaj talijanskoga jezika za srednjoškolce i studente. - srijeda: 20 sati HKM (prvi susret 16. 10.) - subota: 9 - 9,45: 3. razred 9,45 - 10,30: prvopričesnici

Read more …