2013

Župne obavijesti: 16.9. - 29.9.2013.

Za crkvu (KM): Od sprovoda Mile Jurkovića 50. Za Župni list (KM): Neda Gadžić 10, Rajka Kulaš 10. Kruh sv. Ante: -. Ženidbeni navještaji: Sakrament sv. ženidbe žele sklopiti: - Oliver Tomić, sin Zvonkin i Ljiljane r. Bebek iz naše župe i Anita Vidačak, kći Srećkova i Ive r. Grle iz župe Kruševo. Njihovo vjenčanje predviđeno je u Kruševu 21. 9. 2013. u 17,30. - Ivica Pintarić, sin Željkov i Tonke r. Škobić iz župe sv. Ivana iz Mostara i Mirjana Zeljko, kći Ilijina i Milke r. Arežina iz naše župe.

Read more …

Župnikov novi suradnik, bogoslov Tomislav Zubac

Ovih je dana, 2. rujna, bogoslov Tomislav Zubac iz župe Čitluk raspoređen provesti Pastoralnu godinu, pripremnu za primanje sakramenta svetoga reda, u župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna. U nedjelju, 8. rujna, predstavljen je i župljanima. Tomislav je rođen u Mostaru 1989. Završio je gimnaziju u Čitluku (2004.-2008.), filozofiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu (2008.-2010.), teologiju u Rimu (2010.-2013.). Diplomirao je 18. lipnja na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregorijane

Read more …

Početak nove školske godine i blagoslov torba

U subotu u podne bila je zakazana ispovijed školske djece. Djeca su se dobro odazvala, a oni koji nisu stigli u subotu ispovjedili su se u nedjelju prije svetih Misa. Sutradan, u nedjelju 8. rujna, na blagdan Male Gospe, u župnoj crkvi, priredili smo zaziv Duha Svetoga za radostan i uspješan početak nove školske godine te blagoslov učenika i njihovih školskih torbi. Torbe su bile pune knjiga, posebice onih predmeta koje idu “malo bolje”u školi.

Read more …

Župne obavijesti: 2. 9. - 15. 9. 2013.

O početku župnog vjeronauka, ovisno o početku nastave u školama i sređivanju rasporeda sati, vjeroučenici i njihovi roditelji bit će obaviješteni na nedjeljnim svetim misama i u župnim glasilima. Blagoslov školskih torba bit će u sljedeću nedjelju pod sv. Misom u 11 sati. Euharistijsko klanjanje imamo jedanput mjesečno i to na prvi četvrtak u mjesecu pola sata prije večernje svete mise.

Read more …

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU (C)

Čitanje Knjige proroka Amosa Ovo govori Gospodin svemogući: »Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori! Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani; umuknut će veselje raskošnika.

Read more …

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU (C)

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: 'Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!' Nato upravitelj reče u sebi: 'Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.' I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: 'Koliko duguješ gospodaru mojemu?' On reče: 'Sto bata ulja.' A on će mu: 'Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.' Zatim reče drugomu: 'A ti, koliko ti duguješ?' On odgovori: 'Sto korâ pšenice.' Kaže mu: 'Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.'

Read more …

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU (C)

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju Predragi: Zahvalan sam onome koji mi dade snagu – Kristu Isusu, Gospodinu našemu – jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri. I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu. Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni. A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.

Read more …

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU (C)

Čitanje Knjige Mudrosti Tko od ljudi može spoznati Božju namisao i tko će se domisliti što hoće Gospodin? Plašljive su misli smrtnika i nestalne su naše namisli. Jer propadljivo tijelo tlači dušu i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima. Mi jedva nagađamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu, tko će istražiti? Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao Duha svoga svetoga? Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošću.

Read more …

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU (C)

Ponizi se i naći ćeš milost u Gospodina. Čitanje Knjige Sirahove Sine moj, budi krotak u poslu svojem, i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli. Što si veći, to se većma ponizi i naći ćeš milost u Gospodina. Iako je velika moć u Gospodina, on prima počast poniznih. Nema lijeka bolesti oholnikâ, jer se opačina u njima ukorijenila. Srce razborita čovjeka razmišlja o izrekama, i pažljivo uho želja je mudračeva.

Read more …

27. NEDJELJA KROZ GODINU (C)

1. čitanje: Hab 1,2-3;2,2-4 »Dokle ću, Gospodine, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi 'Nasilje!' a da ti ne spasiš? Zašto puštaš da gledam nepravdu, zašto gledaš ugnjetavanje? Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je, razmirica bjesni!« Tada Gospodin odgovori i reče: »Zapisi viđenje, urezi ga na pločice da ga čitač lako čita. Jer ovo je viđenje za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i ne će zakasniti! Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.«

Read more …